2019-06-10

Etika naravovarstva v ZON

Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni področni predpis, ki ureja naravovarstvo v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev. Društvo je v okviru svojih naravovarstvenoetičnih dejavnosti za javno razpravo pripravilo nekaj dodatnih predlogov, ki se nanašajo predvsem na etiko odnosa človeka do narave.

Dokument, ki je bil poslan na MOP je javno dostopen.

jarina_bohinj_pripombe_zon_2019.pdf

2019-05-28

Naravovarstvo v pravljicah in legendah - konferenca v Corku na Irskem

Obsežen projekt raziskav odnosov med človekom in naravo, kakor ti odsevajo v ljudski dediščini, bo predstavljan na Univerzi v Corku na Irskem 16. junija.

International Society for the Study of Religion, Nature and Culture - ISSRNC tam organizira svojo konferenco, na kateri se predstavljene projekti in ideje članov in članic.

Naslov slovenskega prispevka je "To Mitigate or to Adapt? Greening as Reflects in Fairy-tales and Legends. Example of St. Christopher’s Walking-stick".

Urnik predavanj je na voljo tu: SCHEDULE.

Podrobnosti vsebine naše predstavitve bodo teden pred začetkom objavljene interno na ISSRNC in na spletni strani NOEMIS.

2019-05-27

NVO v javnem interesu

Društvu Jarina Bohinj je za dejavnosti s področja kulturne dediščine s strani Ministrstva za kulturo priznan status nevladne organizacije v javnem interesu. Čeprav zaenkrat društvo ne namerava uveljavljati statusa javnega interesa na enakovrednem področju ohranjanja narave, smo vseeno podali predlog dopolnitve kriterjijev, za katere nas je pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Dokument je javno dostopen:
jarina_nvo_kriteriji_2019.pdf

2019-01-07

Letno poročilo za 2018


Pomembno društveno delovno področje, naravovarstvena etika, je bila v letu 2018 na videz nekoliko v ozadju. V javnosti smo se namreč pojavljali predvsem operativno in promocijsko na področju kulturne dediščine orgel.
Vendar obseg dela in rezultati ne odstopajo od tistih v preteklih obdobjih.
Glavna tema leta je bila – ob 150 letnici prve javne objave – pravljica o Zlatorogu. V tem kontekstu sta bili izvedeni dve obširni raziskavi, od katerih je ena že bila objavljena.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.