2020-10-13

Ozelenela popotna palica svetega Krištofa

Starodavne legende vsebujejo raznovrstna sporočila, gotovo koristna za človeka v času nastanka. Podobnost motivov kaže, da si religije njihove motive rade izposojajo in prikrorijo na potrebe svojih naukov. 

Prispevek v reviji Studia Mythologica Slavica obravnava krščanskega svetnika sv. Krištofa, ki je na slovenskem govornem področju kot orjak upodobljen na vsaj 200 zunanjih stenah cerkva. Označen je kot varuh popotnikov.  Motiv je doslej prevladoval in v 'čudežni' ozelenitvi njegove popotne palice so proučevalci legend videli razcvet krščanske vere. Vendar je ta motiv zelo poseben, saj je edini atribut krščanskega svetnika, ki tudi samostojno deluje; pri imajo več kot 3000 pregledanih svetnikih rastline ali občloveških živali praviloma simbolni pomen.

Ob primerjavi s povsem naravnimi ekofiziološkimi procesi utemeljujem, da se motiv lahko nanaša na opazovanje povsem naravnih pojavov ozelenitve neke palice po obdobju dormance. Poleg tega odpiram vprašanje, če ni v posajanju dreves na obrežje skrit praktični nauk varovanja brežin pred poplavami in erozijo.

S prispevkom kažem, kako je nekdanji človek bil sposoben vzpostavljati trajnosten odnos do narave, ceniti in spoštovati naravne procese in jim pri ukrepih slediti.

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/9025/8154