2015-07-29

Gospodarska klimatska zaveza v ZDA

Ker je gospodarstvo očitno največji organiziran vzrok klimatskih sprememb, je že razmišljanje o pristopu k reševanju lahko pozitivno za naravo in okolje. Trinajst ameriških in mednarodnih podjetij ter bank se je s podpisom zavezalo k bistveno večjemu vlaganju v okoljske projekte. Potrošniki zahodne civilizacija obsežno uporabljamo usluge, ki jih omenjena podjetja nudijo. Najbolj znana so na primer Apple, Bank of America, ki prispeva daleč največ, CocaCola, General Motors, Goldman Sachs, Google, Microsoft, Pepsi in UPS. Koliko ne gre bolj za knjigovodske in davčne rešitve, bodo v naravi pokazali rezultati projektov, ki jim bodo namenili 140 milijard dolarjev. Podpis je potekal pod okriljem Bele hiše.

2015-07-27

Help keep Europe wild and Free

Konference se je udeležil tudi starosta in oče ameriške okoljske etike na univerzitetni ravni Holmes Rolston. Slovenska prizadevanja za poglobljeno naravovarstveno in okoljsko etiko osebno spremlja že od začetka portala NOEMIS. V svojo zadnjo knjigo nam je kot posvetilo zapisal
Thanks for your interest in my work. Help keep Europe wild and Free!
Pomenljivo!

ISEE konferenca v Kielu

Univerza v Kielu in ISEE sta pretekli teden organizirali letno konferenco največjega mednarodnega združevnja za okoljsko etiko z naslovom Environmental Ethics between Action and Reflection. Poleg štirih ključnih govorcev so razprave potekale v 24 sejah, kjer se je na vsaki predstavilo po štiri referate. Brošura s programim in izvlečki je na voljo na spletni strani konference. Posebno pozornost so zbudile razprave o kontinentalni okoljski etiki, problemu dostopa do pitne vode, klimatske spremembe in comunikaciji oziroma izobraževanju. Med udeleženci s vsega sveta so prevladovali vodje oddelkov za okoljsko etiko iz različnih univerz iz ZDA in Evrope, postdoktorski študentje in ključni pisci s področja. Vtise in podrobnosti bomo objavili kasneje.