2013-12-24

noemi noemis

Na podstrani http://noemis.jarina.org/dobravec so zbrana javno objavljena besedila s področja naravovarstvene in okoljske etične misli pobudnika in idejnega snovalca te spletne strani. Prispevek, objavljen v zadnji številki revije Zvon, je pripravljen kot izvleček in dodatek celotnemu članku, ki si ga lahko preberete v najstarejši slovenski reviji za kulturo in družbo. Vabljeni k branju in razmišljanju.

2013-12-09

Jože Trontelj (1939 - 2013)

Vprašanja, ki jih je postavljal sebi in vsem nam, so se nanašala na bioetika, predvsem na človeka, njegovo dostojanstvo in vrednote, ki jih je zahodna civilizacija razvila in jih uveljavlja.

2013-12-01

Italija - nova revija Relations

V Italiji, predvsem na njenem severu, ima razširjen etika na akademski ravni večdesetletno tradicijo. Donedavna je bila na nek način zaprta v njihov jezikovni prostor. Za mednarodni preboj italijanske misli o etičnem odnosu človeka do drugih živali v zadnjih letih pa je poskrbel Matteo Andreozzi z Univerze v Milanu. V povezavi z ameriškim ISEE je začel izdajati revijo Relations - Beyond Anthropocentrism. Revija naslavlja predvsem odnos človeka do toplokrvnih živali. Prispevki prvega letnika prinašajo vsebine, ki so jih italijanski avtorji predvsem mlajše generacije prestavili v Genovi v okviru priprav na konferenco v Utrechtu 2012. Jedro obravnave so čustva pri živalih. Celotna besedila v angleškem jeziku so prosto dostopna.
Do konca leta nameravajo izdati še en zvezek, v katerem bodo objavljeni prispevki iz Utrechta, ki obravnavajo izkoriščanje živali.
http://www.ledonline.it/index.php/relations