2014-07-29

Helsinki - Etična podpora klimatski ekonomiji

Univerza v Helinskih organizira od 11. do 13. novembra letos konferenco z naslovom Ethical underpinnings of climate economics. Prispevki naj bi obravnavali tudi težave, ki jih družba in ekonomija zaznavata, kadar se skuša etika premakniti od skrbi za človekovo dobrobit v smer dobrobiti celotne narave. Povzetke je treba predložiti do 17. avgusta. Več na spletni strani www.euroecolecon.org

2014-07-21

Oslo - konferenca o etiki in naravi

Je etično dobro podskupina naravno dobrega? Ali so naše lastnosti, ki nas delajo dobre, sorodne z lastnostmi, ki drugim živim bitjem služijo pri razvoju v dobro smer? Aristotel na ta vprašanja pritrjuje. Kako pa danes?
Mednarodna konferenca z Rosalind Hursthouse in z zelo omejenim številom udeležencev bo potekala od 4. do 5. septembra v Oslu. Več na spletni strani Univerze v Oslu. Vsekakor nas bodo zanimale vsebine predstavitev in diskusij.

Rim - konferenca Oblike življenja in način življenja

Dipartimento di Filosofia, Sapienza Università di Roma organizira 25. in 26. septembra 2014 mednarodno konferenco z naslovom Forme di vita e modi di vivere. Več na http://dfilosofia.uniroma1.it/filosofia/node/6058