2014-01-30

Poziv Les Ateliers de l’éthique

Živalska etika je veja moralne filozofije, ki proučuje moralno odgovornost človeka do posameznih osebkov drugih živalskih vrst. Ideje o vključitvi nekaterih živalskih vrst v moralno in pravno obravnavo porajajo pomembna vprašanja moralnih kriterijev in norm.
Kanadska dvojezična revija Les Ateliers de l’éthique/ The Ethics Forum, ki je v celoti dostopna na spletu, poziva pisce, ki se ukvarjajo s to tematiko, k predlogom člankov za naslednjo tematsko številko, v kateri bo bodo obravnavane vsebine s področja živalske etike. Rok za izvlečke je 15. marec. Uredništvo bo pisce povabilo k oddaji celotnega gradiva v roku enega meseca. Končni rok za oddajo je 15. junij 2014. Več informacij na spletni strani Centra za raziskave v etiki Univerze v Montrealu.


2014-01-24

Vatikan pripravlja okrožnico o naravi in okolju

Direktor Vatikanskega Tiskovnega urada, pater Federico Lombardi, DJ, je v petek potrdil, da je papež Frančišek začel pripravljati okvir besedila o skrbi za naravo in okolje, ki bi lahko bila objavljena kot papeška okrožnica. Pater Lombardi je povedal, da je projekt na začetni stopnji in trenutno še ni mogoče napovedati časa morebitne objave. (http://www.news.va 2014-01-24).

Poziv h konceptualnim razpravam o klimatskih spremembah

Mednarodna revija Philosophy and Public Policy Quarterly poziva pisce k razpravi o konceptualnih vprašanjih pogajanj o klimatskih spremembah, ki so jih obravnavali na konferenci članic Združenih narodov o klimatskih spremembah v Varšavi, novembra 2013 (COP 19).
Zaključki konference spodbujajo mnoga filozofska in etična vprašanja, na primer o enakopravnosti in pravičnosti trgovanja z emisijami ali o dolžnostih in pravicah bogatih in revnih držav. Razprave in odgovori na konceptualna vprašanja, ki temeljijo na sedanjem stanju in usmeritvah bodo predvsem pomembne za etično kar je le mogoče usklajeno prihodnost.
Rok za prijavo je kratek, 31. januar 2014.

2014-01-04

Osrediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo

Revija Zvon, najstarejša slovenska revija za kulturo in družbo, je v zadnji številki leta 2013 na strani 22 objavila prispevek z naslovom Orediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo. Avtor v prvem delu analizira stanje naravovarstva v Sloveniji in ugotavlja, da se pojavljajo tri smeri: naravoslovna, filozofsko-etična in upravna. Vsaka uporablja svoje metode in pristope, med seboj pa le redko delujejo skladno. Poduarja, da razsmernost ljudi, ki se ukvarjajo z naravo in njenim varstvom, ne more peljati do cilja, da bi naravo vključno s človekom ustrezno osrediščili in s tem varovali. Rešitev vidi le v celoviteem pristopu.
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2014/3430_ZVON6_2013_ekran.pdf