2015-11-26

Papež Afričanom o naravi

"Huda okoljska kriza, s katero se sooča naš svet, zahteva poglobljen občutek za odnos med človekom in naravo. Lepoto narave in njeno celovitost smo dolžni posredovati prihodnjim generacijam. Dolžni smo udejanjati pravično skrb za darove, ki smo jih prejeli. Te vrednote so globoko zasidrane v dušo afriškega človeka." Celoten govor v angleškem jeziku na www.news.va.

2015-11-15

Revija Science o klimi

"Kadar gre za etična vprašanja, mora znanost okrepljeno upoštevati družbene razmere." Ena osrednjih naravoslovnih revij, Science, v zadnji številki prinaša obsežne prispevke na temo globalnih klimatskih sprememb. Večina člankov prinaša analitsko-ekološke in tehnološke vidike problemov. Za naravoslovno revijo pa je dokaj neobičajno razmišljanje skupine znanstvenikov iz severnoameriških univerz ppd vodstvom Nicole Klenk, ki so se lotili dejstva zanemarjanja tradicionalnih lokalnih znanj s strani znanstvenikov. Namreč, znanost in za njo politika, vključno z Mednarodnim panelom za Klimatske spremembe (IPPC), o dejanskem in dejavnem, ali celo organiziranem sodelovanju lokalnih deležnikov očitno zgolj "besedičijo". Stakeholders in climate science: beyond lip service? Konkretno izvedbo uporabe lokalnih znanj prikazujejo nekateri članki v nadaljevanju tiskane različice revije, npr. o utrjevanju morske obal ali ekosistemskih storitvah.

2015-11-12

Olajšano branje

Na uredništvu smo nekoliko spremenili obliko vstopne strani. Novice so zdaj lažje berljive. Splošni opis projekta pa se je preselil na drugo mesto.

2015-11-11

Laudato si' med katoliškimi teologi

Katoliški inštitut in Teološka fakulteta v Ljubljani sta organizirala okroglo mizo z naslovom Aktualnost papeževe okrožnice Laudato si. Sodelovali so priznani univerzitetni učitelji Lučka Kajfež Bogataj, Anton Stres, Janez Pirnat, Edvard Kovač in Mitja Steinbacher, ki so papeževo okrožnico osvetlili vsak s svojega zornega kota. Več v kratkem poročilu na spletnih straneh inštituta..

2015-11-06

Konferenci o klimatski etiki marca 2016

Od 2. do 4. marca 2016 se bo simultano in z videopovezavo odvijala konferenca z naslovom Climate Ethics and Economics Workshop. V ZDA bo potekala na Duke Univerzi v Durchamu NC, v Evropi pa v Frankfurtu, na Goethe Univerzi. Rok za oddajo predlogov za kratke referate je 1. december. Več informacij na Duke ali Goethe.

2015-11-04

Revija Ethics in progress vabi na temo okoljske etike

Mednarodna revija Ethics in progress, ki izhaja na Poljskem, vabi strokovno in humanistično javnost k objavi prispevkov v številki posvečeni okoljski etiki. Uredila jo bo Dominika Dzwonkowska, ki ji lahko v diskusijo pošljete tudi osnutke morebitnih člankov. Več o reviji in povezave na dosedanje vsebine so na voljo na ethicsinprogress.org. Rok za oddajo prispevkov je 30. december 2015.

2015-11-02

Klic v sili - National geographic

Novembrska številka slovenske izdaje mednarodne revije National geographic prinaša predstavitve nekaterih najbolj perečih problemov, s katerimi se človek srečuje zaradi klimatskih sprememb. Članki o energiji, višini morska gladine, energiji in tehnoloških metodah res ne govorijo neposredno o poglobljenih etičnih vprašanjih, je pa iz vsebine mogoče razbrati nemoč tehnologije in drugih dosedaj uporabljenih pristopov k reševanju pereče problematike.