2017-11-03

Nacionalni program varstva narave

Ministrstvo za okolje in prostor je pred mesecem pozvalo javnost k podaji pripomb in predlogov k osnutku Nacionalnega programa varstva okolja, v katerega je vključen tudi NP varstva narave. Naše društvo se je v okviru sekcije NOEMIS odzvalo vabilu.

V obsežen nabor pripomb in idej smo vključili tudi poglavje o etiki narave.

Dokument
Pripombe in predlogi na NPVO 2030, s posebnim poudarkom na NPVN
je dostopen javnosti.