2017-12-12

Dobro jutro, Vesoljni potop

... "Je pa človek kljub vsem tem silnicam univerzuma, še naprej prepričan, da se mu vse to dogaja o lastni krivdi. Če bi, tako pridigajo, znal živeti z naravo in okoljem, če bi bil priden in ubogljiv, vseh teh jezdecev apokalipse menda ne bi bilo. Kakšen predzen antropocentrizem, kaj?"

Dušan Šinigoj DELO 12.12.2017

2017-11-03

Nacionalni program varstva narave

Ministrstvo za okolje in prostor je pred mesecem pozvalo javnost k podaji pripomb in predlogov k osnutku Nacionalnega programa varstva okolja, v katerega je vključen tudi NP varstva narave. Naše društvo se je v okviru sekcije NOEMIS odzvalo vabilu.

V obsežen nabor pripomb in idej smo vključili tudi poglavje o etiki narave.

Dokument
Pripombe in predlogi na NPVO 2030, s posebnim poudarkom na NPVN
je dostopen javnosti.

2017-09-01

SKUPNO SPOROČILO papeža Frančiška in ekumenskega patriarha Bartolomeja

na Svetovni dan molitve za stvarstvo

Zgodba stvarjenja nam odpira širok pogled na svet. Sveto pismo pravi, da je "v začetku" imel Bog načrt, da bo človek sodeloval pri ohranjanju in varstvu naravnega okolja. Takrat "še ni bilo nobenega poljskega grmičja na zemlji in trava še ni rastla na polju, kajti Gospod Bog še ni pošiljal dežja na zemljo in ni še bilo človeka, da bi polje obdeloval." (1Mz 2, 5). Zemlja nam je bila podarjena kot čudovit dar in dediščina, za katero smo odgovorni do "polnosti časov", ko bodo vse stvari

2017-06-23

Varuh pravic narave na Ministrstvu za okolje

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pristojni organ aprila prejel pobudo sedmih velikih nevladnih organizacij, ki predlagajo ustanovitev smostojnega instituta varuha okolja in narave. Podoben način nadzora poznamo tudi v nekaterih drugih državah. Pobudniki v osnovi sicer niso naravovarstvene ustanove ali društva, se pa z naravo ukvarjajo, oziroma jim služi vsaj deloma kot osnova za njihove gospodarske dejavnosti. Nekatere druge organizacije so ob tem sicer tudi javno izražale pomisleke.

Ministrstvo je pobudo sicer zavrnilo, in ta zavrnitev ze zdi kar utemeljena. Namreč, v Zakonu o ohranjanju narave dejansko obstaja več možnosti javne kontrole dela pristojnih organov. In ti so premalo izkoriščeni.

Zanimiva pa je utemeljitev ministrstva, v kateri so uporabili kar nekaj etičnih izrazov. Čeprav je jasno, da naravovarstvenikom narava poredstavlja vrednoto, to v dokumentih doslej ni bilo prav pogosto zaslediti. Zato dikcija pozitivno preseneča kljub nekaj zmede in nejasnosti, kdaj npr. govorimo o vrednoti kot splošni etični vrednoti, kdaj pa o "naravni vrednoti" kot pravni kategoriji iz ZON. Iz odgovora tako vseeno ni jasno, ali moramo državljani spoštovati tisto naravo, ki se zdi nam vredna, ali ono, ki jo je na osnovi ZON določilo/izbralo uradno naravovarstvo. Ali pa celo ono, za katero - kot navajajo - "čutimo njene potrebe", da bi imela lahko intrinzično vrednost.

Več o pobudi na spletni strani PZS.
Odgovor ministrstva z noemis etičnimi poudarki.


2017-06-17

O stripu, medvedih in etiki živali

Konec maja je bil v knjigarni Azil v Ljubljani potekalo zanimivo soočenje med stripom Sin očeta medveda francoskega avtorja Nicolasa Presla in vsebino knjige Tomaža Grušovnika Etika živali: o čezvrstni gostoljubnosti. Oboje je izšlo letos in je že v prodaji.
Organizator je večer posnel in je na voljo na kanalu YouTube. Vabljeni k ogledu!

2017-06-14

Simpozij Človek in narava na Univerzi Poitiers

Univerza Poitiers vabi na simpozijz naslovom Človek in narava: politika, kritika in estetika nemškega romanticizma (L'homme et la nature. Politique, critique et esthétique dans le romantisme allemand), ki bo na njihovem oddelku za filozofijo od 18. do 20. oktobra 2017. Tematski sklopi so določeni v naslovu simpozija. Izvečke z do 2000 znaki je treba poslati do 17. julija. Več na njihovi spletni strani.

2017-06-13

EurSAFE 2018 na Dunaju

Univerza za veterinarsko medicino na Dunaju vabi na  14 kongres Evropskega združenja za etiko v kmetijstvu in prehrani (European Society for Agricultural and Food Ethics), ki bo potekala od 13. do 16. junija 2018 na Dunaju. Vodilna tema bo prehranjevalska veriga oziroma pot hrane ter človekov potrošniški odnos do hrane. Dobrodošli so tudi prispevki s s splošnih področij etike prehrane, gojenja rastlin in živali in podobno. Rok za oddajo izvlečkov za aktivno udeležbo je 11. september 2017. Več na spletni povezavi: http://www.vetmeduni.ac.at/eursafe2018/

2017-06-12

Dobro, lepo, zeleno - poziv k prispevkom

Ameriško društvo za estetiko bo posebno številko revije The Journal of Aesthetics and Art Criticism  namenila razpravam o dobrem, lepem in zelenem (The Good, the Beautiful, the Green: Environmentalism and Aesthetics). Prispevke pričakujejo do konca leta 2017. Podrobnosti na spletu.

2017-06-03

500 letnica Lutra in okolje

Protestantske cerkve letos obhajajo 500-letni jubilej objave znamenitih reformnih tez Martina Lutra, s katerimi je takrat želel preusmeriti nepravično bogatenje zahodnih cerkvenih vrhov. Poleg slovesnosti je to priložnosti za pogled nazaj in naprej. Večina protestantskih cerkvenih organizacij se dejavno vključuje v okoljska in naravovarstvena prizadevanja.
Organizacija GLOBALETHICS je 21. maja pripravila srečanje protestantskih etikov v Ženevi, na katerem so obravnavali tudi vsebine, povezane z naravo in okoljem. Obenem so objavili spletno zbirko oziroma kazalo člankov, kjer so zbrali povezave na tovrstno strokovno gradivo preteklih nekaj let. Okoljske vsebine obravnavajo različne vidike, od zgodovinskih, teoloških in teoretičnih do povsem praktičnih in vizionarskih.

2017-06-02

Poziv za članke Between the Species

Revija Between the Species pretežno obravnava vsebine s področja filozofskega utemeljevanja vegetarianstva. Naslednjo številko bodo posvetili spominu Toma Regana, ki glede na delovanje lahko vsebuje tudi širše teme s področja etike okolja in okoljskih politik. Rok za oddajo prispevkov je 1. julij 2017. Več na spletnis trani BTS.

2017-06-01

Relations - poziv za prispevke

Kolegi iz Milana sporočajo, da bo prihodnja tematska številka revije Relations: Beyond Anthropocentrism obravnavala energetsko etiko. Članki naj bi obravavali stanje in potrošnjo energije po različnih delih sveta, odnos med tehmološkimi globlje etičnimi rešitvami, politične razmere in podobno. Rok za oddajo predlogov prispevkov v obliki povzetkov je konec junija. Več na spletni strani RELATIONS.

2017-05-03

Globine pravljic za alpska okoljska prizadevanja v antropocenu

Vsebine, predstavljene na konferenci ISSRNC na New school University v New Yorku so zdaj na voljo na spletni strani Deepness of Fairy Tales for Alpine Environmentalism in Athropocene.


2017-04-12

Gore in posvečena krajina v New Yorku

Med 20. in 23. aprilom na New School University v New Yorku poteka ISSRNC konferenca z naslovom Gore in posvečena krajina (Mountains and Sacred Landscapes). Aktivni slovenski prispevek ima naslov Deepness of Fairy Tales for Alpine Environmentalism in Athropocene. Predstavitev obravnava prisotnost narave ter okoljske in naravovarstvene etike v treh pravljicah: slovenski povesti o Zlatorogu, pretežno slovanski pravljici Dvanajst mesecev (Pastorka in 12 junakov) in eni najbolj znanih pravljic po svetu, Pepelki.

2017-03-27

EACAS vabi na konferenco v Lund


Evropsko združenje za kritične študije živali (European Association for Critical Animal Studies) vabi na 5. konferenco, ki bo oktobra v Lundu na Švedskem. Združenje se predvsem zavzema za filozofski pogled in utemeljitve vegetarianstva. Uvodna govorca bosta mlada fenomenologinja Zipporah Weisberg, in Volker Sommer, profesor evolucijske antropologije v Londonu. Za aktivno udeležbo je treba izvlečke poslati do 28. aprila. Več informacij na spletni strani www.eacas.eu.

2017-01-25

Etika okolja in naravovarstvena etika sta še daleč (TNP)

Že od leta 1992 se vleče tragična zgodba, ki naravnost kliče po etični obravnavi. A se ga s te plati nihče še ni lotil. Gre za Triglavski narodni park in gre za nevladno prostovoljno organizacijo SZS in gre za trženje naravnih vrednot. Kaj se te tedne dogaja na Rudnem polju na Pokljuki, nam razlaga Blaž Račič v Delu. Zgodovino tega t.i. rekreacijskea centra od leta 1992 naprej pozna več ljudi. Tudi podrobnosti, tudi neuspešne tožbe, tudi solze naravovarstvenic in jezo domačinov.
Ob vsem tem je jasno, da je etika do okolja in narave še zelo daleč, saj se vpleteni pravzaprav začenjajo šele izogibati humani (če ne celo poslovni) etiki, kje je še to, da bi se jo začeli zavedati. Naslov prispevka je Zgodbe izpod Triglava: Hitenje za izjemo, a 25 let stara zgodba ne more biti izjema.

2017-01-01

Laudato Si' - nov prevod

laudato-si.blogspot.si

Papež Frančišek je leta 2015 izdal okrožnico Laudato Si', ki nas opominja, da moramo bolje skrbeti za naš skupni dom, planet Zemljo, in prepletenost življenja na njej. Ob človekov odnos do narave je postavil medčloveške odnose in nujnost notranje spreobrnitve.

V letu 2017 boste lahko dnevno spremljali nastajanje svežega slovenskega prevoda, ki se pripravlja povsem na novo iz vzporedne primerjave drugih prevodov. Približno vsak dan bo dodan po en od 245-ih odstavkov.

Z novim besedilom se bomo skušali še bolj približati ušesu in mislim današnjega človeka in v slovensko besedo ujeti tudi melodijo papeževe govorice.

K spremljanju, spletnemu prepošiljanju in komentarjem vabim Jurij Dobravec.