2014-09-21

Klimatska znanost in filozofija

Najnovejša, 104. številka revije Philosophy now (revija idej)  prinaša zanimivo razmišljanje profesorja psihologije in dolgoletnega okoljskega aktivista Richarda Lawsona o nedokazljivosti klimatskih sprememb in dejanskih posledic za človeštvo in Zemljo. V duhu Karla Popperja avtor pravi, da klimatologi dejansko ne morejo dokazati pravih razlogov na krizo, ker ne upoštevajo logike znanstvenih revolucij. Ob tem ugotovi, da ima pravi odgovor za ustrezen pristop pav filozofija, in sicer s sugestijo naravoslovcem, naj pač ne bi več iskali dokazov za, ampak naj bi utemeljevali nedokazljivost nasprotnih mnenj. Lawson zaključi, da bi podoben princip lahko uporabili tudi mediji, vsekakor pa je tudi njemu jasno, da toplogredni plini ne glede na dokazljivost ali ovrgljivost, nikakor niso povsem trivialno vprašanje današnjega človeštva.

2014-09-20

Science, papež Frančišek in okolje

Zadnja številka revije Science v uredniškem uvodniku daje papeža Frančiška za zgled svetovnim političnim voditeljem tudi na področju naravovarstva in varovanja človekovega okolja. "Voditelji bi morali biti bolj pogumni," povzema Maricia McNutt, in pri tem podčrta ugotovitve papeškee akademije za družbene znanosti (Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), ki se je na temo trajnostnega odnosa med človekom in naravo zbrala maja letos. Prispevki članov akademije, znanstvenikov svetovnega formata, so na voljo na spletu. Zanimivo je, kako mnogi avtorji jasno razmejijo izraza narava in okolje, zavedajoč se lokalne in/ali lokalne specifike odnosa človeka, in iz te razmejitve tudi izhajajo pri obravnavi perečih problemov.

2014-09-19

Poglavje v knjigi o izpolnjenosti

Predvsem nekatere ameriške filozofinje so v preteklih letih razvile medkulturni in medverski princip obravnave odnosov, imenovan flourishing, po naše nekje blizu kot težnja k celovitosti, izpolnjenosti, izpolnjevanosti. Princip izhaja iz filozofije etike vrlin - že od Aristotelove etike naprej. Urednica Laura M. Hartman vabi zainteresirane k prispevkom v knjigi, ki ji je dala delovni naslov Flourishing: Comparative Religious Environmental Ethics. Predlogi v obliki izvlečkov s 300 besedami naj bodo v njenem e-mail predalu še ta teden, do 25.9.2014. Več na www.academia.edu.

2014-09-14

Tri predavanja na Oxfordu (Korsgaard )

Christine M. Korsgaard, tri Uehiro predavanja na Centru za praktično etiko na temo moralni in pravni status živali. Lokacija: Lecture Theatre, Oxford Martin School, University of Oxford, 34 Broad Street, Oxford OX1 3BD
1. december od 16:30 do 18:30 - Živali, ljudje, in osebe.
2. december od 17:00 do 19:00 - Moralni status živali
2. december od 17:00 do 19:00 - Vprašanje pravic živali.

Kako naj ljudje ravnamo z drugimi živalmi? Ali imamo do njih sploh kakšne dolžnosti?
Letak.

2014-09-10

Imate idejo za temo mednarodne konference ISEE v Nemčiji?

Stolica za Filozofijo in okoljsko etiko Christian-Albrechts-Universität iz Kiela, ki leta 2015 praznuje 350 letnico obstoja, organizira od 23. do 25. julija prihodnje leto 12. ISEE mednarodno konferenco z naslovom Okoljska in naravovarstvena etika med dejavnostjo in razmišljanjem (Environmental Ethics between Action and Reflection). Organizatorji pozivajo zainteresirane, da lahko predložijo idejo/naslov za dveurno razpravo oziroma delavnico. Podrobnosti vabila so na spletu, rok je konec septembra.
Ostale podrobnosti o konferenci bodo sicer znane jeseni na spletni strani ISEE.

2014-09-09

Koordinacija vedenja človeka, živali in robotov - podaljšan rok

Več središč za raziskovanje kompleksnih sistemov, umetne inteligence in tehnologije pripravlja 13. oktobra 2014 v Genovi v Italiji delavnico na temo koordinacije vedenja med človekom, živalmi in roboti. Delavnica sicer etike neposredno ne naslavlja, nedvomno pa tovrstnih vsebin etika živali ne sme prezreti . Več o konferenci na spletni strani IEEE ICDL-EPIROB.
Rok za prijavo prispevkov je podaljšan do 15. septembra.

2014-09-08

Global Ethics 2015

Journal of Global Ethics 2015 vabi pisce k oddaji prispevkov za naslednje tri številke, in sicer 11:1 do 1. decembra 2014, 11:2 do 1 aprila 2015, 11:3 pa do 15. julija 2015. Vsebina treh številk bo posvečena 15 letnici objave Razvojnih ciljev ob prelomu tisočletja, ki so bili leta 2000 pripravljeni v okviru Združevnih narodov, njihovemu uresničevanju pa lahko sledimo na platformi Zdržnostnega razvoja. Od avtorjev in avtoric se pričakuje kritični pogled in neposredno opozarjanje na probleme, ki so se ob ciljih preloma tisočletja pojavili na teoretičnih, akcijskih, političnih in raziskovalnih področjih.
Prispevki naj obsegajo do 4000 besed, 100 besed izvlečka in 5 ključnih besed. Podrobnosti bodo v kratkem objavljene na straneh Taylor&Francis. Vzorčni primerek revije je prav tako dostopen na stranih založnika in distributerja T&F.

2014-09-06

Osvoboditev živali - konferenca Rennes

Mednarodna konferenca Osvoboditev živali, že 40 let, se bo odvijala 28 in 29 maja 2015 na Univerzi Rennes 2 v Zgornji Bretaniji (Animal Liberation, Forty Years on” will take place on May 28-29, 2015 at at the University of Rennes 2, France). Napovedana sta dva ključna govorca, Peter Singer in Jean-Yves Goffi. Teme konferenco so: antispecizem, princip enakosti interesov, specizem in druge oblike diskriminacije, marginalizacija razlogov, moralni in pravni status osebe, problemi brezbolečinske usmrtitve, človekove prehranske izbire, nadomeščanje usmrčenih, miselne povezave živalske etike z drugimi naravovarstvanimi in okoljskimi etikami, utilitarizem proti deontologiji in etiki vrlin, pravice živali s perspektive različnih družbenih pojavov npr. liberalizma, Marksizma, anarhizma. Rok za oddajo predlogov prispevkov je 30. oktober 2014.
Več na straneh ISEE.2014-09-04

Ontološka vprašanja znanosti o živi naravi

V Klosterburgu pri Dunaju te dni poteka tretji evropski seminar filozofije znanosti o živi naravi. Organizira ga EASPLS (European Advanced School in the Philosophy of the Life Sciences. Ugledni predavatelji evropskih in ameriških univerz osvetljujejo vsebine, ki se v miselni sferi nahajajo nekje med nevrobiologijo, filozofijo znanosti, razvojno biologijo in etiko. Povzetki predavanj so na voljo v Programski knjižici 2014. Na voljo so tudi povzetki predavanj seminarja 2012.