2014-09-21

Klimatska znanost in filozofija

Najnovejša, 104. številka revije Philosophy now (revija idej)  prinaša zanimivo razmišljanje profesorja psihologije in dolgoletnega okoljskega aktivista Richarda Lawsona o nedokazljivosti klimatskih sprememb in dejanskih posledic za človeštvo in Zemljo. V duhu Karla Popperja avtor pravi, da klimatologi dejansko ne morejo dokazati pravih razlogov na krizo, ker ne upoštevajo logike znanstvenih revolucij. Ob tem ugotovi, da ima pravi odgovor za ustrezen pristop pav filozofija, in sicer s sugestijo naravoslovcem, naj pač ne bi več iskali dokazov za, ampak naj bi utemeljevali nedokazljivost nasprotnih mnenj. Lawson zaključi, da bi podoben princip lahko uporabili tudi mediji, vsekakor pa je tudi njemu jasno, da toplogredni plini ne glede na dokazljivost ali ovrgljivost, nikakor niso povsem trivialno vprašanje današnjega človeštva.