2014-09-04

Ontološka vprašanja znanosti o živi naravi

V Klosterburgu pri Dunaju te dni poteka tretji evropski seminar filozofije znanosti o živi naravi. Organizira ga EASPLS (European Advanced School in the Philosophy of the Life Sciences. Ugledni predavatelji evropskih in ameriških univerz osvetljujejo vsebine, ki se v miselni sferi nahajajo nekje med nevrobiologijo, filozofijo znanosti, razvojno biologijo in etiko. Povzetki predavanj so na voljo v Programski knjižici 2014. Na voljo so tudi povzetki predavanj seminarja 2012.