2019-11-15

Nova ekološka etika in vrlina ekološke inteligentnosti

Letošnji naravovarstveni dan, ki ga organizira Zavod RS za varstvo narave, je v sredo, 14. novembra potekal v hiši EU v Ljubljani. Pod pomenljivim naslovom "Prihodnost narave in ..." so se zvrstila predavanja o odnosu različnih človekovih dejavnosti do narave v prihodnje: kmetisjtvo, infrastruktira, planinci ipd.
Uvodno vsebinsko predavanje je pripadlo naravovarstveni etiki. Iz kazalnikov uspešnosti naravovarstva preteklih desetletij je bila izpeljana teza o ekološki etiki, ki temelji na Haecklovih bioloških principih ekologije, in zasnovana ideja nove človekove vrline s predlaganim imenom ekološka inteligentnost.
Slike predavanja, ki seveda ne morejo nadomestiti žive predstavitve, so na voljo na povezavi http://noemis.jarina.org/dobravec_nc2019_c_.pdf

2019-10-03

Pojmovni indeks Laudato si'

Šesti zvezek iz serije LS našega programa NOEMIS širi publicistično dejavnost v mednarodni prostor.

Na željo in ob navdušenju kolegov in kolegic po svetu nad idejo slovenskega indeksa, je vzporedno s  z njim nastala angleška različica pojmov papeževega dokumenta Laudato si' iz leta 2015. Slovenska različica je zdaj vključena v objavo novega prevoda okrožnice.

Obe publikaciji sta brezplačno dostopni na povezavah:

http://noemis.jarina.org/laudato_si_index_eng_2019.pdf
http://noemis.jarina.org/laudato_si_2018_slo.pdf

Z objavo obeležujemo 4. oktober, praznik sv. Frančiška.

2019-09-19

Spomenica 2020

Spomenica 2020 – s pogledom v prihodnost


Delo na raznovrstnih področjih naravovarstva je privilegij predvsem zato, ker nas obravnavane vsebine tako močno presegajo. Seveda je pomembno, da delujemo danes, v dani situaciji, s perečimi problemi in v okviru trenutnega družbenega dogovora. Vendar ima naravovarstvo še dve pomembni dimenziji: preteklost in prihodnost.
Spomeniki so za preteklost, spomenice so za prihodnost. Pred 100 leti so nam s pogledom v prihodnost postavili temelje. Takratne vizije so se v marsičem uresničile. Mislim, da smo dolžni v spreminjajočem svetu pot dosedanjega naravovarstva nadgraditi.
Ne le v raz-mislek, ampak v raz-pravo in v kritična (raz)dejanja prilagam pobudo o prihodnosti odnosa med človekom in ostalo naravo v Sloveniji.


Jurij Dobravec
P.S. Pred 25 leti je Uprava RS za varstvo narave izdala faksimile Spomenice s komentarji Staneta Peterlina in Petra Skoberneta. Prav takrat je v Sloveniji, na naslovu 'tnp.gov.si', nastala ena prvih spletnih strani z naravovarstveno vsebino pri nas: pomemben del predstavitve TNP je bila tudi digitalna različica Spomenice, ki jo danes ponovno objavljam v izvirnem, takrat še razvijajočem se html formatu. http://noemis.jarina.org/spomenica.html.

2019-06-10

Etika naravovarstva v ZON

Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni področni predpis, ki ureja naravovarstvo v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev. Društvo je v okviru svojih naravovarstvenoetičnih dejavnosti za javno razpravo pripravilo nekaj dodatnih predlogov, ki se nanašajo predvsem na etiko odnosa človeka do narave.

Dokument, ki je bil poslan na MOP je javno dostopen.

jarina_bohinj_pripombe_zon_2019.pdf

2019-05-28

Naravovarstvo v pravljicah in legendah - konferenca v Corku na Irskem

Obsežen projekt raziskav odnosov med človekom in naravo, kakor ti odsevajo v ljudski dediščini, bo predstavljan na Univerzi v Corku na Irskem 16. junija.

International Society for the Study of Religion, Nature and Culture - ISSRNC tam organizira svojo konferenco, na kateri se predstavljene projekti in ideje članov in članic.

Naslov slovenskega prispevka je "To Mitigate or to Adapt? Greening as Reflects in Fairy-tales and Legends. Example of St. Christopher’s Walking-stick".

Urnik predavanj je na voljo tu: SCHEDULE.

Podrobnosti vsebine naše predstavitve bodo teden pred začetkom objavljene interno na ISSRNC in na spletni strani NOEMIS.

2019-05-27

NVO v javnem interesu

Društvu Jarina Bohinj je za dejavnosti s področja kulturne dediščine s strani Ministrstva za kulturo priznan status nevladne organizacije v javnem interesu. Čeprav zaenkrat društvo ne namerava uveljavljati statusa javnega interesa na enakovrednem področju ohranjanja narave, smo vseeno podali predlog dopolnitve kriterjijev, za katere nas je pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Dokument je javno dostopen:
jarina_nvo_kriteriji_2019.pdf

2019-01-07

Letno poročilo za 2018


Pomembno društveno delovno področje, naravovarstvena etika, je bila v letu 2018 na videz nekoliko v ozadju. V javnosti smo se namreč pojavljali predvsem operativno in promocijsko na področju kulturne dediščine orgel.
Vendar obseg dela in rezultati ne odstopajo od tistih v preteklih obdobjih.
Glavna tema leta je bila – ob 150 letnici prve javne objave – pravljica o Zlatorogu. V tem kontekstu sta bili izvedeni dve obširni raziskavi, od katerih je ena že bila objavljena.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.