2019-01-07

Letno poročilo za 2018


Pomembno društveno delovno področje, naravovarstvena etika, je bila v letu 2018 na videz nekoliko v ozadju. V javnosti smo se namreč pojavljali predvsem operativno in promocijsko na področju kulturne dediščine orgel.
Vendar obseg dela in rezultati ne odstopajo od tistih v preteklih obdobjih.
Glavna tema leta je bila – ob 150 letnici prve javne objave – pravljica o Zlatorogu. V tem kontekstu sta bili izvedeni dve obširni raziskavi, od katerih je ena že bila objavljena.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.