2017-05-03

Globine pravljic za alpska okoljska prizadevanja v antropocenu

Vsebine, predstavljene na konferenci ISSRNC na New school University v New Yorku so zdaj na voljo na spletni strani Deepness of Fairy Tales for Alpine Environmentalism in Athropocene.