2014-05-22

ISEE in antropocen

ISEE je največja in najmočnejša svetovna profesionalna organizacija s področja naravovarstvene in okoljske etike, ki združuje pretežno ameriške filozofe in etike. Danes so na svojih spletnih straneh objavili program letne konference in nekaj celotnih prispevkov na osrednjo temo Okoljska filozofija v dobi antropocena (Environmental Philosophy and the Anthropocene Epoch). Antropocen se v svetu uveljavlja kot ime nove "geološke" dobe.

http://enviroethics.org/isee-2014-conference-program/

2014-05-21

Filozofi v IPCC

Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC, Mednarodni svet za klimatske spremembe) je znanstveni svet, ki deluje v okviru Združenih narodov na področju klimatskih sprememb. Strokovno delo poteka v treh delovnih skupinah, ki izdajajo poročila o stanju. III delovna skupina se ukvarja z blažitvijo posledic klimatskih sprememb. Na pomembnem temeljnem področju družbenih, etičnih in gospodarskih konceptov in metod v ožji skupini avtorjev sodelujeta tudi dva filozofa - etika: profesor moralne filozofije z Oxforda John Broome, in Lukas Meyer, profesor moralne filozofije in politike iz avstrijskega Gradca.
www.ipcc.ch

2014-05-19

Maribor - konferenca filozofija duha & izobraževanje

Mednarodna znanstvena konferenca o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju bo poteakal v Mariboru od 26. do 28. maja 2014. Podrobnosti letošnje konference sicer ne obravnavajo žive narave v praksi izobraževanja, vendar je iz nekaterih povezav mogoče sklepati (Gamtamokslinis ugdymas - Natural Science Education) mogoče sklepati, da se bo kakšna od tem v prihodnje nanašala tudi na vsebine, ki jih sledimo na portalu noemis.

Naravni zakoni, Božji zakoni (konferenca v VB)

Univerza Trinity v Leedsu v Veliki Birtaniji organizira konferenco z naslovom Naravni zakoni, Božji zakoni? (Laws of Nature, Laws of God?), ki bo potekala od 4. do 6. septembra letos. S prispevki se lahko javite do 18. julija, za udeležbo pa do konca julija. Več pričakujemo v kratkem na njihovi spletni strani www.srforum.org.

Relations. Beyond Anthropocentrism - poziv

Uredništvo revije Relations. Beyond Anthropocentrism, ki ga izdajajo v bližnjem Milanu poziva pisce k oddaji prispevkov v posebni številki za leto 2015, in sicer na temo trpljenja prostoživečih živali in upravičenosti posredovanja človeka v naravi (Wild animal suffering and intervention in nature). Več informacij v kratkem na njihovi spletni strani. Rok za oddajo bo predvidoma 17. julij 2014. http://dnevnik-noemis.blogspot.com/2013/12/italija-nova-revija-relations.html

Filozofija in živi svet (Šanghaj)

Šanghajska Akademija družbenih znanosti (Shanghai Academy of Social Sciences) organizira decembra 2014 mednarodno konferenco z naslovom Filozofija in živi svet (Philosophy and Life World). Posebej so dobrodošli prispevki, ki obravnavajo primerjavo doumevanja teh vsebin med zahodno in kitajsko kulturo oz kulturami. Rok za prispevke je 31. oktober. Več na http://www.crvp.org/conf/2014/sass.htm.

Pravice živali (Manchester, september)

O napovedi konference v Manchestru septembra letos smo že poročali. Zdaj je znano, da bo ena od panelnih razprav tekla tudi na temo etike živali. Interesenti se s prispevki lahko javijo do 14. junija. Vse informacije (tudi o drugih filozofskih in družbeno aktualnih temah konference) so dostopne na www.mancept.com.

2014-05-06

EU Finančni mehanizem LIFE+

V sredo, 30. aprila 2014 je bila v Uradnem listu EU objavljena uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). V okviru tega finančnega mehanizma je bilo doslej v Evropi podprto največje število projektov s področja okolja in naravovarstva. Za področje našega društvenega programa NOEMIS je posebej zanimivo področje, ki se imenuje podpora komunikacijam, vodenju in razširjanju informacij. Društvo kot NVO in nekateri člani imamo s pripravami in uspešnimi izvedbami LIFE projektov kar precej izkušnenj in smo v prihodnjem obdobju pripravljeni aktivno sodelovati pri snovanju in izvedbi projektov. Poziv k predložitvi projektnih predlogov je bil načrtovan za poletni čas, oddaja pa bo verjetno proti koncu leta. Če vas sodelovanje zanima, se oglasite na noemis@jarina.org.

2014-05-04

O hrani v National Geographic

Majska številka slovenske izdaje revije National Geographic prinaša prispevek Jonathana Foleya o hrani, človeštvu in okolju. Avtor za rešitev problemov predlaga 5 korakov: ustaviti krčenje gozdov, povečati hektarski donos, izboljšati rabo virov, nove prehranske navade in manj odpadne hrane. Ob branju prvih treh korakov bomo sicer morda dobili občutek kontradiktornih misli, vendar nam zaključek pojasni ustrezno smer: "Za rešitve bi bila nujna sprememba miselnosti ... Pred nami je odločilni trenutek. Dobro je, da že vemo, kaj moramo storiti; domisliti se moramo le, kako to udejanjiti." Vabljeni k branju.