2014-05-21

Filozofi v IPCC

Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC, Mednarodni svet za klimatske spremembe) je znanstveni svet, ki deluje v okviru Združenih narodov na področju klimatskih sprememb. Strokovno delo poteka v treh delovnih skupinah, ki izdajajo poročila o stanju. III delovna skupina se ukvarja z blažitvijo posledic klimatskih sprememb. Na pomembnem temeljnem področju družbenih, etičnih in gospodarskih konceptov in metod v ožji skupini avtorjev sodelujeta tudi dva filozofa - etika: profesor moralne filozofije z Oxforda John Broome, in Lukas Meyer, profesor moralne filozofije in politike iz avstrijskega Gradca.
www.ipcc.ch