2015-06-24

Relations - nova številka

Univerza v Milanu je pred časom začela izdajati okoljsko in naravovarstveno revijo, ki se posveča filozofiji in etiki. Z oznako Junij 2015 je nedavno izšla številka s poudarki o trpljenju živali in človekovih ukrepih v naravi (Wild Animal Suffering and Intervention in Nature: Part I). Članki so prosto dostopni na spletni strani Led OnLine. Revijo organizira in ureja Mario Andreozzi.


2015-06-19

LaudatoSi - @Pontifex

Na spletnem naslovu franciskov.blogspot.com so objavljeni prevodi vseh 63-tih twitov o naravi in okolju, ki jih je papež Frančišek ob svoji okrožnici Laudato si' danes sporočil svetu. Izvorno besedilo je na twitter.com/pontifex. Vabljeni k branju in razmisleku.

2015-06-18

Laudato si' papeža Frančiška

Vrhovni poglavar Katoliške cerkve, papež Frančišek, je danes predstavil okrožnico z naslovom Laudato si' – o skrbi za naš skupni dom. V njej obravnava skrb za okolje in naravo, predvsem pa človekov odnos do narave in potrebo po spremembi človekove notranje drže v tem odnosu. Iz besedila, ki je izrazito kritično do sedanje zahodne miselnosti, je razviden celovit pogled na svet in povezanost vseh reči v njem. Okrožnica, ki je po svoji pravni naravi najvišji dokument Cerkve, vsebuje tudi smernice, v katere papež usmerja več kot milijardno skupnost katoličanov. Podrobnosti bomo v kratkem predstavil na naših spletnih straneh v zavihku zapisi.

2015-06-16

Varšava - Človekova filozofija in človekova narava

Konec septembra bo v Varšavi širše zasnovana konferenca, na kateri so predvidene tudi teme s področja filozofije biologije in fizikalnih ter družbenih znanosti. Ena od priporočenih vsebin je etika transhumanizma. Prispevke sprejemajo do 3. julija. Več na spletnem naslovu Humanephilosophy.

2015-06-15

Dogodki po Evropi


Dogodki, ki se junija dogajajo po Evropi, in se nanašajo na naravovarstveno in okoljsko etiko, se po naših informacijah bolj redki, oziroma se teme le bežno dotikajo naših vsebin. V Veliki Britaniji, na Univerzi Cumbria, tako v prihodnjiih dneh poteka konferenca o vizualizaciji živali. V Atenah v Grčiji bodo razpravljali o globalni etiki in politiki. V Berlinu bo simpozij o naravi in izvoru človekovega doumevanja. V Istambulu o ljudeh, živalih in strojih.