2015-06-16

Varšava - Človekova filozofija in človekova narava

Konec septembra bo v Varšavi širše zasnovana konferenca, na kateri so predvidene tudi teme s področja filozofije biologije in fizikalnih ter družbenih znanosti. Ena od priporočenih vsebin je etika transhumanizma. Prispevke sprejemajo do 3. julija. Več na spletnem naslovu Humanephilosophy.