2022-01-02

Novoletna poslanica 2021/22

Človeku kar je človeškega, naravi kar je naravnega

Odmev ob robu podnebne konference COP26 v Glasgowu

Jurij Dobravec 2022-01-01

Ob tako obsežnih in diplomatsko pomembnih dogodkih na ravni Združenih narodov, ki so povezani z odnosom človeka do okolja, se vsem zavzetim državljanom Zemlje nujno porajajo mnoge misli. Nekateri bodo verjeli, da je ura pet do dvanajstih in je ukrepanje nujnonujno. Pesimisti bodo rekli, da smo vlak že zamudili. Udeleženci COP26 seveda zavzeto rešujejo vsak svoj segment dogajanja med človekom in občloveško naravo, ki si ga trdovratno razlagamo kot problem, kot krizo.

Opazovalci od daleč bodo zamahnili z roko in rekli, spet en tingeltagl; dosedanji so imeli učinek le v smislu dobrega počutja udeleženih. Izzivalci, npr. nekateri mediji, spletne platforme ipd. bodo izpostavljali težje razumljive ekscese, s koliko letali so se udeleženci pripeljali tja, kdo si ob takšni konferenci pere nečisto vest, kdo sponzorira, kdo (diplomatsko?) šahira v ozadju. Skratka vidimo, da vsak izhaja iz sebe iz svoje logike uspešnosti in zasebne ideje napredka. Dejansko iz svojega antropocentrizma. Žal, celo reševanje tega, čemur rečemo kriza, je postal čisti antropocentrizem, če ne kaj hujšega.

In kje je tu narava, kje je tu fenomen ozračja, ki nam omogoča eno od osnov našega življenja, dihanje, svežino, modrino, nočno nebo?


Občutek se razjasnjuje. Na srečanju v Glasgowu (in tudi na vseh ostalih 25-ih COP) se je vsaka delegacija bolj trudila doseči nek proceduralni uspeh kot pa vsebinski. Zdaj je jasno, da vsebine prepuščajo strokovnjakom ali kar javnemu mnenju, in jih, vsebin namreč, niti ne poskušajo doumeti do te mere, da bi jih lahko umestili v družbeno-politični prostor. Seveda je podatkov in znanja preveč za posamezne glave, ampak izgovarjanje na strokovnjake postaja že krilatica, ki v preprosto pomeni zanikanje lastne sposobnosti doumevanja sveta. Ali z drugimi besedami, izogibanje.

Kako boste torej, javno izpostavljajoči se sodržavljani Zemlje delali, če ne doumevate, kaj delate? In kaj bi bilo smotrno delati? Je v takšni razdvojenosti teoretikov-strokovnjakov in aktivnih konkretnežev sploh mogoče kaj rešiti?

No, in kje smo tu mi, kje sem tu jaz, kje si ti?

Diplomatsko dogajanje in poročanje ob njem me ne sme zavesti, da sem nemočen, da na okoljski šahovnici igrajo le veliki, ZDA, EU, Kitajska, Rusija, Amazonija, puščave, oceani, Facebook, Microsoft, naftne družbe ... itd.
Ne. Širše dogajanje bo moralo postati izziv meni osebno: kje je moja vloga v tem svetu. Bolje rečeno, kakšen je moj odnos do okolja, podnebja, vse ostale narave.
Splošnega akcijskega recepta za osebno obračanje ni. Obstajajo pa univerzalne usmeritve. 
Prva izhaja iz ideje, če ne že dejstva, da gre za odnos. V odnosu si lahko dober, lahko slaba, indiferentna, tudi zloben. 
Pri odnosu do narave gre za vzporednico odnosa človeka posameznice/ka do občloveške narave.
Tu si enako lahko dober, lahko slaba, indiferentna, tudi zloben. Odločitev je izključno moja, vsakega od nas. Moj odgovor, moja odgovornost. Osebna. Notranja.
Krščansko Sveto pismo na nekem mestu pravi: »Dajte cesarju kar je cesarjevega, Bogu kar je Božje.« Osebno razumem, da gre pri tem za odnos, ne za stvari. Dati odnos, živeti odnos. Torej, obnašajte se do Boga po božje, do države družbeno; dajte Bogu tisto, kar je v vas svetega. Izhajajoč iz tega pa:

»dajmo človeku, kar je človeškega, naravi, kar je naravnega«.


Človeku dobroto, človečnost, toplino, razumevanje, bližino ... naravi pa tisto, kar je v nas že vgrajeno, naravnost, biološkost, vsakdanjo preprostost, nenamensko opazovanje, prepuščanje, poslušanje, kaj mi narava govori. 
Človek kot posameznik imam zmožnost misliti in občutiti, doumeti in biti občutljiv. To in še druge človekove lastnosti so tiste, s katerimi z ostalo naravo lahko komuniciram. Ne, da se ezoterično pogovarjam z drevesi, ampak da notranje prisluhnem. Prisluhnem stvarem, prisluhnem sobitjem v njihovi njihovosti. Še več, prisluhnem življenjskim odnosom in neprestani dinamiki med bitji in stvarmi, ki jih na tej Zemlji zaznavam, ali pa tudi ne zaznavam.

Kaj se bo zgodilo, boste sami hitro doumeli. Včasih zadostuje nekaj trenutkov predanosti v naravi, nehitenje, neizsiljevanje, neprsila, neizkoriščanje. Narava ni poligon za sproščanje, je prostor, kjer vzpostavljamo in gradimo pristne odnose.

Pa ne le to. Edino v odnosu tudi rešujemo težave, ki so med nami. Sprta človeka se bosta pobotala s pogovorom; če družba ali država ne funkcionira, je potrebna politika, politika v tistem izvornem smislu urejanja odnosov; če se jezimo na Boga, je kristjanom priporočiti iskreno molitev, drugi večini verujočih pa katerokoli drugo obliko sočutenja s svetom, ki nas presega. Če imamo težave v odnosu do narave, je z njo najprej potrebno (ponovno) vzpostaviti stik, stalen odnos.

No, in kaj nam bo narava povedala? 

Verjetno bomo hitro spoznali, da je enostavno preobsežna, da bi jo spoznali, in v svojih procesih prezapletena in tako raznolika, da se ji ne bomo nikoli nehali čuditi. A bržkone bomo tudi spoznali, da nas to spoznanje, ta nemoč, zanimivo, ne odvrača od tega, da bi jo še naprej spoznavali in se prepuščali čudenju in občudovanju. To nam bo povedala.

Verjetno pa nam bo pokazala tudi nekaj zelo konkretnega. Verjetno bomo hitro zaznali, da so vsi, prav vsi procesi v naravi krožni. In zdi se, da je človek edino bitje, ki se je odločilo razmišljati linearno: od rojstva do smrti, od zamisli do izvedbe, od surovine do odpadka, od plana A do plana B. Od vzroka k posledici, od krize 1 do krize 2 in do krize 3 in do krize 4 ... Tudi pri »našem« »reševanju« »planeta«. Hlastamo z reševanjem? Od problema do (večne?) rešitve.

Če se vrnemo k podnebju in aktualni a skoraj pozabljeni konferenci: v svoji navidezni zavzetosti  – ... , »mi« rešujemo planet ... »mi« rešujemo stvarstvo ... »mi« smo bogovi. Mar ni to neproduktiven napuh?

Zakaj pri iskanju odgovora in svoje odgovornosti do podnebja oziroma celovitosti narave ne izhajamo iz dejstva, da nam ozračje omogoča življenje. In živimo, mar ne?

Problem niso naši izpusti in nesnaga. Problem smo mi, ki s svojim razdiranjem odnosov ali netrudom ohranjanja dinamike že evolucijsko razvitih medsebojnih odnosov očitno le sebi povzročamo krizo in težave. Drugače rečeno, ob občutju krize ali celo naravnih okoljskih katastrof v svoji antropocentričnosti čutimo izključno samo še sebe, a niti ne svojo nemoč, ampak zadah svojega lastnega izpusta.

Rešitev je v odnosih, v odločitvi za odgovore sočloveku, sonaravi; odgovore v odgovornosti.

 

 

2022-01-01

NOEMIS - letno poročilo 2021

Letno poročilo inštituta NOEMIS - Okoljska in naravovarstvena etična misel na Slovenskem je na voljo na spletni strani društva Jarina:

NOEMIS2021


2021-11-16

Svetovni dan filozofije - OKOLJE

 UNESCO svetovni dan filozofije 2021

Osrednji dogodek bo potekal na spletu, v četrtek, 18.11.2021 s pričetkom ob 11:00 uri na strani dneva filozofije (danfilozofije.net).

Slavnostna govorca:

dr. Gašper Hrastelj (UNESCO Slovenija)
dr. Marjan Šimenc (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Gostji in gosta:

dr. Lučka Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Nadja Furlan Štante (Znanstveno-raziskovalno središče Koper)
dr. Luka Omladič (Inštitut za aplikativno etiko)
Niko Šetar (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)

Dogodek bo povezoval dr. Tomaž Grušovnik (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem)

2021-01-06

Letno poročilo 2020

Društveno poročilo o delu s področja naravovarstvene etike za leto 2020:

NOEMIS - Naravovarstvena in okoljska etična misel na Slovenskem 2020

2020-10-13

Ozelenela popotna palica svetega Krištofa

Starodavne legende vsebujejo raznovrstna sporočila, gotovo koristna za človeka v času nastanka. Podobnost motivov kaže, da si religijeta sporočila rade izposojajo in prikrojijo potrebam svojih naukov. 

Prispevek v reviji Studia Mythologica Slavica obravnava krščanskega svetnika sv. Krištofa, ki je na slovenskem govornem področju upodobljen na vsaj 200 zunanjih stenah cerkva. Označen je kot varuh popotnikov.  Motiv orjaka in varuha je doslej prevladoval. V 'čudežni' ozelenitvi njegove popotne palice so proučevalci legend videli razcvet krščanske vere. 

Vendar je motiv ozelenele palice zelo poseben, saj gre za edinstven atribut krščanskega svetnika, ki tudi samostojno deluje: pri več kot 3000 pregledanih drugih svetniških atributih rastlin ali občloveških živali, imajo te praviloma simbolni pomen.

Ob primerjavi s povsem naravnimi ekofiziološkimi procesi utemeljujem, da se motiv zeleneče palice lahko nanaša na opazovanje povsem naravnih pojavov ozelenitve neke sadike po obdobju dormance. Poleg tega odpiram vprašanje, če ni v posajanju dreves na obrežje skrit praktični nauk varovanja brežin pred poplavami in erozijo.

S prispevkom kažem, kako je nekdanji človek bil sposoben vzpostavljati trajnosten odnos do narave, ceniti in spoštovati naravne procese in jim pri ukrepih slediti.

https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/9025/8154

2020-10-04

Spomenica 2020+

Z velikim veseljem ugotavljam porast razmišljanj, razprav, srečanj, dialogov, predstavitev in tudi razprav, ki v okviru naravovarstvenih dejavnosti in zunaj njih skušajo presegati dnevno obremenjenost reševanja množice problemov, in na zadeve gledati širše, globlje in bolj dolgoročno.
 
Znotraj strokovnega in upravnega naravovarstva imamo sicer srečo (ali pa previdnost snovalcev zakonodaje), da oba krovna zakona, ZVO in ZON, uokvirjata dolgoročno načrtovanje; pri naravovarstvu v obliki NPVN. Vendar to ne pomeni, da zunaj tega okvira ne more (ali ne bi smelo) nič obstajati. Tudi ne pomeni, da bi moral nacionalni program vztrajati na več desetletij stari dikciji in pristopu.

Lanska razmišljanja nadaljujem v novo smer. Ugotavljam namreč, da s konvencionalnim kopičenjem količine ključnih elementov naravovarstva, to je podatkov, predpisov in komunikacije, ne pridemo nikamor. Nujen bo preskok v novo kvaliteto.

Kot eno od izhodišč za širitev paradigme v branje predlagam programski esej Ekološka inteligentnost za tri stebre opolnomočenja naravovarstva: podatkovna ozaveščenost, poznavanje prava in komunikacijske veščine.

Z njim izzivam prihodnja naravovarstvena desetletja.

Besedilo je v celoti na voljo na naši društveni spletni strani
http://noemis.jarina.org/dobravec/3son_2020-10-04.pdf, 

kjer je dostopen tudi POVZETEK na dveh straneh. 2020-06-11

Obraz biodiverzitete v njeni vrednosti

Nacionalni inštitut za biologijo, oziroma njihov 28-članski Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov (EKOS) je izdal pregledno knjižico 60 obrazov biodiverzitete. Kratka besedila dopolnjujejo pestre in raznolike fotografije. O vrednosti biodiverzitete profesor statistike in informatike na str. 18 pravi: "Za vrednotenje biodiverzitete lahko uporabljamo enako metodo kot za merjenje nereda (entropije) ali bralcu morda bolj znano merjenje sporočilne moči besedil v informatiki, ki jo merimo v bitih."

Nataša Mori se ob zapisu o t.i. ekoloških storitvah na strani 123 o vrednosti vpraša bolj poglobljeno: "Pristop [ekoloških storitev] je zanimiv, postavlja pa se vprašanje, ali je primeren tudi za ocenjevanje vrednosti biodiverzitete. Ali ima človek, kot ena biološka vrsta, res tako privilegirano vlogo, da lahko določa vrednost drugih vrst, kot je na primer afriški lev ali človeška ribica? Oziroma, da odloči, katera vrsta je dovolj »vredna« za ohranitev, katero pa prepustiti izumrtju?"

60 obrazov biodiverizete je na voljo kot pdf  brezplačno in na Inštitutu, prav tako brezplačno.

2020-06-07

Pravice mokrišč

(Universal Declaration on the Rights of Wetlands)

Znanstveniki, ki se v zvezi močvirji združujejo v Society of wetland scientists (SWS), ugotavljajo, da globalno gledano mokrotni habitati drastično izginjajo. Nekaj več uspehov je zaznati pri ohranjanju posameznih mokrišč na lokalni ravni. Nekateri člani ugotavljajo, da ena najstarejših naravovarstvenih konvencij, Ramsarska iz leta 1971, ni učinkovita. Prav tako glede mokrišč ne bodo doseženi cilji CBD Aichi 2020, trendi pa ne sledijo Ciljem trajnostnega razvoja 2030 Združenih narodov.

Ob 9. svetovni konferenci SER o ekološkem restavriranju (Society of Ecological Restoration SER2021, prestavljena z letošnjega junija) v Quebecu v Kanadi so tako znanstveniki eno od sekcij namenili razpravi o nujnosti širitve paradigme ohranjanja mokrišč na pravno in etično področje. Konkretno predlagajo Universal Declaration on the Rights of Wetlands, Splošno deklaracijo o pravicah mokrišč. Jedro deklaracije je sprememba odnosa med človeštvom in mokrišči pri ohranjanju, varstvu in njihovi ustrezni uporabi. Izpostavljajo, da "pravice narave obsegajo samobitne pravice naravnih sistemov in njihove raznolikosti do obstoja in izogibanja propadanju njihovih podpornih virov, ter etično in pravno odgovornost človeka za varovanje dobrobiti ekosistemov. "

Seveda se ob taki širitvi paradigme pred člane društva postavljajo mnoga vprašanja, zato vodstvo analitske in pozitivistično usmerjene znanstvenike, teoretike in praktike ohranjanja mokrišč poziva k široki razpravi.


PODROBNOSTI:
Matthew Simpson s sod.: Upcoming Symposium: A Universal Declaration on the Rights of Wetlands – Shifting the Paradigm to Restore the Human-wetland Relationship in Support of Wetland Restoration, Conservation and Wise Use. Wetland Science & Practice  April 2020, 82-85.
https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/april_2020_wsp

Naj ob tem spomnim na simpozij Barja in varstvo narave, ki ga je Triglavski narodni park organiziral leta 2003 v okviru Life projekta Šotna barja v TNP. Uvodoma je bil predstavljen prispevek Filozofija narave in varstvo narave, ki vsebino uvede z odnosom človeka do vodnih ekosistemov.

Spodbudni so tudi nedavni odzivi naravovarstvene stroke, konkretno Zavoda RS za varstvo narave, ki si je kot uvodno predavanje na letnem srečanju omislila etično predavanje z naslovom Prihodnost narave in odnos človeka do nje.