2019-06-10

Etika naravovarstva v ZON

Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni področni predpis, ki ureja naravovarstvo v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev. Društvo je v okviru svojih naravovarstvenoetičnih dejavnosti za javno razpravo pripravilo nekaj dodatnih predlogov, ki se nanašajo predvsem na etiko odnosa človeka do narave.

Dokument, ki je bil poslan na MOP je javno dostopen.

jarina_bohinj_pripombe_zon_2019.pdf