2016-10-20

Res novae - št.1

 

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem Inštitutu je izdal prvo številko nove znanstvene revije Res novae z vsebinami, ki so povezane z nedavno papeževo okrožnico Laudato si'.

Simon Malmenvall: Enciklika laudato si': kriza zahodnega individualizma v kontekstu politične antropologije in odprtosti katoliškega družbenega nauka
Andrej Fink: Laudato si' – mednarodnopolitični in pravni vidiki
Jurij Dobravec: Laudato si' na poti v katoliški princip eko-dia-loga na poti v katoliški princip eko-dia-loga
Jan Dominik Bogataj: Eksistencialni ekumenizem v luči kozmologije Okrožnice laudato si'
Mitja Steinbacher: Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj
Žiga Čepar: Nizka rodnost in ekonomska blaginja

2016-10-03

Evangelij po stvarstvu - Izbrani poudarki iz Laudato si'


V letu 2015 je papež Frančišek izdal okrožnico Laudato si', ki zadeva človekova prizadevanja za skrbnejši odnos do stvarstva. Septembra smo potem dobili tudi slovenski prevod, ki je izšel pri založbi Družina.

Društvo Jarina Bohinj med drugim deluje na področju naravovarstvene in okoljske etike, zato smatramo okrožnico za pomemben dokument, ki ne ureja le verskega življenja, ampak vsebuje mnoge misli, ki pri odnosu do narave lahko koristijo vsej družbi.

Besedilo okrožnice je za celovito branje relativno zahtevno. Mnogim ga ni uspelo prebrati.

V času obletnice slovenskega prevoda in ob praznovanju avtoritete okrožnice, svetega Frančiška Asiškega 4.10., smo vam zato pripravili Izbrane poudarke. Iz vsakega odstavka izvirnega besedila je bila izbrana ena misel, ki je tudi na novo poslovenjena. Tako je nastalo kratko, enourno branje z naslovom Evangelij po stvarstvu.

Če vam je pristop všeč in vas vsebina zanima, si lahko *Evangelij po stvarstvu* snamete s spletne povezave http://noemis.jarina.org/evangelij_po_stvarstvu_2016_laudato_si.pdf in ga priporočite tudi drugim, ki jim je mar za naravo okrog nas.