2014-12-18

Poučevanje okoljskih študij usmerjeno v študente

Urednik Loren Byrne, Roger Williams University, Bristol, ZDA, vabi k prispevkom v nastajajočo knjigo, ki obravnava bolj vključujoč in učinkovit pristop k okoljski in naravovarstveni pedagogiki na ravni višjih in visokih šol. Knjiga bo izšla konec leta 2015, pripevke pa urednik želi imeti čim prej, vsekakor pa pred 20. januarjem. Veliko podrobnosti o zanimivem projektu in ideji knjige na Byrnovi spletni strani.

Wittgenstein, filozofija uma in naturalizem

Wittgenstein, Philosophy of Mind & Naturalism. June 12, 2015 - June 13, 2015 Bergen University, Norway.

RCC München - izobraževanje


Rachel Carson Center for Environment and Society iz Münchna vabi zainteresirane k prijavi na postdoktorsko in seniorsko izobraževanje ter dopisno sodelovanje s področij svojega dela, in sicer za obdobje od avgusta 2015 do decembra 2016. Rok za prijavo je 31. januar. Več na RCC.

Kapitalizem in trajnost, Montreal, aprila 2015

Masovna izumiranja vrst, zakisanje oceanov, globalno segrevanje, razlitja nafte, in množica drugi ekoloških katastrof - da ne omenjamo nedavne finančne krize in posledičnega nazadovanja v razvoju - nas spodbujajo k nujnemu razmisleku: Ali je kapitalistični sistem lahko trajnosten? Konferenca bo v Centre de recherche en éthique (CRE), Univerze Montréal, 9. in 10. aprila 2015. Prijave in dodatne informacije na spletu.

Izvor življenja - Höör, maja 2015

Druga konferenca programa Life-Origins v okrivu EU COST o zgodovini in filozofiji astrobiologije bo potekala v Hööru na Švedskem od 8. do 10. maja 2015. Aktivna in pasivna prijava je odprta do 31. marca. Več na http://www.nordicastrobiology.net/Hoor2015/General.html

Razlaga vere iz narave - Amsterdam, decembra 2015

Kolegi z Free University Amsterdam, oddelek za filozofijo sporočajo, da organizirajo 4. in 5. decembra 2015 simpozij z naslovom "Explaining Religion. Cognitive Science of Religion and Naturalism".Uvodničarji, ki so potrdili udeležbo so trije eminentni pisci s področja teorij znanosti, Helen de Cruz (Oxford University), avtorica knjige A Natural History of Natural Theology (2014), Robert McCauley (Emory University), soavtor knjig Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture (1993) in Why Religion is Natural and Science is Not (2011) ter Aku Visala (University of Helsinki), avtore dela Naturalism, Theism and the Cognitive Study of Religion (2011). Rok za abstrakte je 15. junij. Več bo znano in dostopno kmalu na spletni strani univerze.

Filozofija astrobiologije v Stockholmu

Oddelek za fiziko univerze v Stockholmu in Nordijska mreža za astrobiologijo vabi na tečaj za naslovom ”History and Philosophy of Astrobiology: The Origin of Life”, ki je namenjen študenotm humanističnih, družbenih in naravolsovnih ved. Seminar poteka v povezavi s projektom EU COST Action "Origins and Evolution of Life on Earth and in the Universe" Za filozofijo je predvsem zanimiva tema z naslovom: filozofska, etična in politična vprašanja v zvezi z morebitnim odkritjem življenja na drugih objektih v vesolju. Rok za prijavo je 15. januar. 2015.http://www.nordicastrobiology.net/Ven2015/

Mrežna evolucija in etika - Lisbona 2015

Mednarodno združenje Symbiosis (International Symbiosis Society) organizira poleti 2015 interdisciplinarni simpozij, kjer bodo obravnavali mrežno evolucijo v zelo širokem smislu besede, kot pišejo, z nadgradnjo tradicionalnega biološkega pristopa. Za simpozij z naslovom "Reticulate Evolution Before and After the Modern Synthesis: Historical and Epistemological Perspectives and Wider Applications Beyond Traditional Fields" se lahko javite s prispevkom do 1. aprila. Teme bodo naslednje: zgodovinskost in filozofija simbioze, biogeografski začetki raziskovanja mrežne evolucije, mrežna evolucija danes, biološka taksonomija in izvor življenja, vpliv na človeka in družbo, povezave z biomedicinskimi znanostmi, vplivi na etiko narave, bioinženiring in podobno. Več na ISS.

Trajnostno življenje v mestih - Lahti, avgusta 2015

Finski Mednarodni inštitut za uporabno estetiko (International Institute of Applied Aesthetics - IIAA) organizira 11. mednarodno poletno konferenco o okoljski estetiki, ki bo potekal v Lahtiju me 6.8. in 8.8.2015. Naslov konference je "Sustainable City Life. Exploring Aesthetic Values in Urban Settings”
Ker je urbanizacija eden od ključnih trendov sedanjega sveta, z njo pa prihaja tudi do novih problemov, se zdi, da je treba v to smer intenzivno iskati ustrezne rešitve. Kogar zanima aktivna udeležba, se lahko javi z izvlečkom do konca februarja. Več na strani IIAA.

2014-12-06

Zelena gospodarska rast

Uredniki Walter Leal Filho (Nemčija), Diana Mihaela Pociovalisteanu (Romunija) in Abul Quasem Al-Amin (Malezija) vabijo avtorje k predlogom za poglavja za načrtovano knjigo Vzdržni gospodarski razvoj: Zeleno gospodarstvo in Zelena rast (Sustainable Economic Development: Green Economy and Green Growth). Rok je 20. januar 2015. Več na  ISEE.

2014-11-30

Revija Proteus na spletu

Revija Proteus izhaja že od leta 1933. Izdaja jo Prirodoslovno društvo Slovenije. Od letošnjega novembra so letniki od 2011 do 2013 na voljo na največji slovenski spletni knjižnici dLib.si. Podrobnen seznam o vsebinah s področja okoljske etike in etike narave še ni bil izdelan, vednar se tudi v našem seznamu tovrstne bibliografije Proteus pojavlja večkrat. Pričakujemo tudi, da nam bodo kmalu na voljo tudi starejši letniki.

2014-11-16

Vrednost vrednotenja narave

Revija Science v št. 6209 31. oktobra 2014 prinaša zanimivo in zelo konkretno razmišljanje o danes zelo popularni temi ekoloških uslug. Poenostavljeno rečeno gre pri ekoloških uslugah za ekonomiko narave, v okviru se katere se po določenih metodah ocenjuje, koliko so naravni viri vredni v denarju. Rezultat takšnega vrednotenja naj bi bil bolj vzdržen odnos med človekom in naravo. Kljub dosednjemu navdušenju nad pristopom - tako pri naravovarstvenikih kot pri gospodarstvu - pa Adams v članku ugotavlja, da rezutat win-win, torej hkratna ustrezna rešitev za naravo in za uporabnike virov, ni mogoč, ker naravo premalo poznamo in ker nekaterih ključnih naravnih virov enostavno ne doumevamo in zato ne moremo vrednotiti v denarju. Vsekakor pa sistem ekonomike ekoloških uslug ne vodi neposredno do varstva biotske raznolikosti, ugotavlja profesor s Cambridgea. Za naročnike več v reviji ali povzetku.

2014-11-11

Darvinizem v družboslovju in humanizmu.

Univerzi v Lillu in Gentu v Belgiji skupaj organizirata enodnevno konferenco z naslovom The use and abuse of Darwinism in the humanities and the social sciences: past, present, and future. Zgodila se bo v prostorih univerze v Gentu, na Het Pand, Onderbergen 1, v nedeljo, 28. novembra 2014. Prijave niso potrebne. Več na PHILEVENTS.

2014-11-10

Etika narave - narava etike

Univerza v Britanskem Manchestru organizira enodnevno konferenco z naslovom THE ETHICS OF NATURE – THE NATURE OF ETHICS, in sicer v soboto, 16. maja 2015. Poudarki, vendar ne izključno, bodo na naslednjih vsebinah: tradicije naravnega zakona in narava, univerzalnost etike, verske tradicije in narava, dostopnost etike, pogled naturalizma na etiko, sekularni in verski pogled na naravo etike, izvor etike, etična misel o naravi. Rok za oddajo izvlečkov je 31. januar. Več na spletni strani Linkolnovega teološkega inštituta.

2014-10-28

ISEE 2015 v Kielu

Redna letna konferenca ene najbolj aktivnih organizacij za okoljsko in naravovarstveno etiko,  International Society for Environmental Ethics (ISEE, http://enviroethics.org/) bo potekala pod naslovom  “Environmental
Ethics between Action and Reflection”. Predloge za prispevke na konferenci pričakujejo do 14. decembra. Ob tem se lahko študentje potegujete za eno od treh denarnih nagrad. Več o dogajanju lahko in še boste sledili na spletni strani http://www.isee2015.uni-kiel.de/

http://dnevnik-noemis.blogspot.com/2014/09/imate-idejo-za-temo-mednarodne.html

Bruselj - Življenje in živa bitja ...

v zgodnji moderni filozofiji (17. in 18. st.) organizira Université Libre de Bruxelles. Namen delavnice je
povezovati misli med mladimi filozofi in že izkušenimi profesorji, in sicer misli s področja organiziranosti življenja, povezanosti življenja skozi generacije in individualiziranost organizmov. Življenje se ob obravnavalo kot bios in kot zoe. Rok za predložitev morebitnega predavanja je 15. januar. Več na straneh organizatorja.
http://phi.ulb.ac.be/ ali neposredno v tem dopisu.

2014-10-23

Klimatske spremembe - filozofija negotovosti - Sorbona, maja 2015

Pariška Sorbona od 26. do 28. maja 2015 organizira konferenco na temo negotovosti pri klimatskih spremembah in njihov vpliv na odločanje (Uncertainty in Climate Science and its Impact on Decision-making). Pričakujejo strokovnjake s področja filozofije znanosti, raziskav klime, sociologe in politologe ter ekonomiste. Povzetke in izvlečke za aktivno udeležbo sprejemajo do 15. januarja. Več na napovedniku.

Življenje in umevanje - Madrid 2015

Madrid, 23. - 24. april 2015. Rok za prijavo referata 15. januar. Raziskovalna delavnica se bo osredotočila na povezave med življenjem in umevanjem, predvsem na odredne procese med fiziologijo in znanjem, koncepualna vprašanja življenja, umevanje in prilagajanje, naravne vrste, minimalne pogoje za življenje ali za umevanje, ekološko psihologijo, sistemske teorije, fiziološke osnove spoznavnih sistemov ipd. Ciljna publika so mladi diplomanti vseh stopenj. Več na http://pbcs5.wordpress.com/

2014-10-16

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo - predavanje na Bledu

V četrtek, 30.10. ob 18h v Knjižnici Bled.

Človek se skozi zgodovino civilizacij iz različnih razlogov zaveda odvisnosti od narave. Danes narava večini Evropejcev in Evropejk predstavlja pomembno vrednoto kot vir materialnih in duhovnih dobrin.V sedanjem zapletenem odnosu med družbo in naravo, ki smo ga poimenovali okoljska kriza, vse bolj spoznavamo, da princip vsemogočnosti človeka ni dal učinkovitih rešitev – niti za človeka samega.
Potreba po varovanju se je izrazitje pojavila v desetletjih preloma iz 19. v 20. stoletje. Od 70-tih let preteklega stoletja opažamo, da se naravovarstvo oblikuje v tri splošne usmeritve: naravoslovno, upravno in etično. Naravoslovje skuša dati odgovore na vprašanje kaj varujemo, uprava se ukvarja z vprašanjem kako varujemo, etika nam v najširšem smislu odgovarja zakaj ali čemu varujemo.
Čeprav se vsaka usmeritev, posamezna disciplina in celo posamezniki ukvarjajo z isto naravo, se vse bolj pojavlja vprašanje, če morda uspeh na posameznem področju naravovarstva ne postaja bolj pomemben kot narava sama. Vabljeni.

Vsebine bo predstavil Jurij Dobravec. Pogovarjali se bomo vsi. Gradiva za razpravo so na voljo na
http://noemis.jarina.org/dobravec/, več o predavatelju pa na jurij.dobravec.si.

2014-10-03

Živali v orglah iz umetniškega navdiha Barbare Pibernik

Cerkev svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani, v soboto, 4. oktobra 2014 ob 19.45 – orgelski koncert. Barbara Pibernik nam bo zaigrala skladbe sodobnega skladatelja A.Wilsherja, ki so jih navdihnili cerkveni vitraji s prizori iz Frančiškove Sončne pesmi – prisluhnili bomo lahko ptičem, čebelam, hroščem in celo ribam. Izvajala bo tudi dela A.Wammesa, in M. Monnikendama. Vabljeni!

2014-09-21

Klimatska znanost in filozofija

Najnovejša, 104. številka revije Philosophy now (revija idej)  prinaša zanimivo razmišljanje profesorja psihologije in dolgoletnega okoljskega aktivista Richarda Lawsona o nedokazljivosti klimatskih sprememb in dejanskih posledic za človeštvo in Zemljo. V duhu Karla Popperja avtor pravi, da klimatologi dejansko ne morejo dokazati pravih razlogov na krizo, ker ne upoštevajo logike znanstvenih revolucij. Ob tem ugotovi, da ima pravi odgovor za ustrezen pristop pav filozofija, in sicer s sugestijo naravoslovcem, naj pač ne bi več iskali dokazov za, ampak naj bi utemeljevali nedokazljivost nasprotnih mnenj. Lawson zaključi, da bi podoben princip lahko uporabili tudi mediji, vsekakor pa je tudi njemu jasno, da toplogredni plini ne glede na dokazljivost ali ovrgljivost, nikakor niso povsem trivialno vprašanje današnjega človeštva.

2014-09-20

Science, papež Frančišek in okolje

Zadnja številka revije Science v uredniškem uvodniku daje papeža Frančiška za zgled svetovnim političnim voditeljem tudi na področju naravovarstva in varovanja človekovega okolja. "Voditelji bi morali biti bolj pogumni," povzema Maricia McNutt, in pri tem podčrta ugotovitve papeškee akademije za družbene znanosti (Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), ki se je na temo trajnostnega odnosa med človekom in naravo zbrala maja letos. Prispevki članov akademije, znanstvenikov svetovnega formata, so na voljo na spletu. Zanimivo je, kako mnogi avtorji jasno razmejijo izraza narava in okolje, zavedajoč se lokalne in/ali lokalne specifike odnosa človeka, in iz te razmejitve tudi izhajajo pri obravnavi perečih problemov.

2014-09-19

Poglavje v knjigi o izpolnjenosti

Predvsem nekatere ameriške filozofinje so v preteklih letih razvile medkulturni in medverski princip obravnave odnosov, imenovan flourishing, po naše nekje blizu kot težnja k celovitosti, izpolnjenosti, izpolnjevanosti. Princip izhaja iz filozofije etike vrlin - že od Aristotelove etike naprej. Urednica Laura M. Hartman vabi zainteresirane k prispevkom v knjigi, ki ji je dala delovni naslov Flourishing: Comparative Religious Environmental Ethics. Predlogi v obliki izvlečkov s 300 besedami naj bodo v njenem e-mail predalu še ta teden, do 25.9.2014. Več na www.academia.edu.

2014-09-14

Tri predavanja na Oxfordu (Korsgaard )

Christine M. Korsgaard, tri Uehiro predavanja na Centru za praktično etiko na temo moralni in pravni status živali. Lokacija: Lecture Theatre, Oxford Martin School, University of Oxford, 34 Broad Street, Oxford OX1 3BD
1. december od 16:30 do 18:30 - Živali, ljudje, in osebe.
2. december od 17:00 do 19:00 - Moralni status živali
2. december od 17:00 do 19:00 - Vprašanje pravic živali.

Kako naj ljudje ravnamo z drugimi živalmi? Ali imamo do njih sploh kakšne dolžnosti?
Letak.

2014-09-10

Imate idejo za temo mednarodne konference ISEE v Nemčiji?

Stolica za Filozofijo in okoljsko etiko Christian-Albrechts-Universität iz Kiela, ki leta 2015 praznuje 350 letnico obstoja, organizira od 23. do 25. julija prihodnje leto 12. ISEE mednarodno konferenco z naslovom Okoljska in naravovarstvena etika med dejavnostjo in razmišljanjem (Environmental Ethics between Action and Reflection). Organizatorji pozivajo zainteresirane, da lahko predložijo idejo/naslov za dveurno razpravo oziroma delavnico. Podrobnosti vabila so na spletu, rok je konec septembra.
Ostale podrobnosti o konferenci bodo sicer znane jeseni na spletni strani ISEE.

2014-09-09

Koordinacija vedenja človeka, živali in robotov - podaljšan rok

Več središč za raziskovanje kompleksnih sistemov, umetne inteligence in tehnologije pripravlja 13. oktobra 2014 v Genovi v Italiji delavnico na temo koordinacije vedenja med človekom, živalmi in roboti. Delavnica sicer etike neposredno ne naslavlja, nedvomno pa tovrstnih vsebin etika živali ne sme prezreti . Več o konferenci na spletni strani IEEE ICDL-EPIROB.
Rok za prijavo prispevkov je podaljšan do 15. septembra.

2014-09-08

Global Ethics 2015

Journal of Global Ethics 2015 vabi pisce k oddaji prispevkov za naslednje tri številke, in sicer 11:1 do 1. decembra 2014, 11:2 do 1 aprila 2015, 11:3 pa do 15. julija 2015. Vsebina treh številk bo posvečena 15 letnici objave Razvojnih ciljev ob prelomu tisočletja, ki so bili leta 2000 pripravljeni v okviru Združevnih narodov, njihovemu uresničevanju pa lahko sledimo na platformi Zdržnostnega razvoja. Od avtorjev in avtoric se pričakuje kritični pogled in neposredno opozarjanje na probleme, ki so se ob ciljih preloma tisočletja pojavili na teoretičnih, akcijskih, političnih in raziskovalnih področjih.
Prispevki naj obsegajo do 4000 besed, 100 besed izvlečka in 5 ključnih besed. Podrobnosti bodo v kratkem objavljene na straneh Taylor&Francis. Vzorčni primerek revije je prav tako dostopen na stranih založnika in distributerja T&F.

2014-09-06

Osvoboditev živali - konferenca Rennes

Mednarodna konferenca Osvoboditev živali, že 40 let, se bo odvijala 28 in 29 maja 2015 na Univerzi Rennes 2 v Zgornji Bretaniji (Animal Liberation, Forty Years on” will take place on May 28-29, 2015 at at the University of Rennes 2, France). Napovedana sta dva ključna govorca, Peter Singer in Jean-Yves Goffi. Teme konferenco so: antispecizem, princip enakosti interesov, specizem in druge oblike diskriminacije, marginalizacija razlogov, moralni in pravni status osebe, problemi brezbolečinske usmrtitve, človekove prehranske izbire, nadomeščanje usmrčenih, miselne povezave živalske etike z drugimi naravovarstvanimi in okoljskimi etikami, utilitarizem proti deontologiji in etiki vrlin, pravice živali s perspektive različnih družbenih pojavov npr. liberalizma, Marksizma, anarhizma. Rok za oddajo predlogov prispevkov je 30. oktober 2014.
Več na straneh ISEE.2014-09-04

Ontološka vprašanja znanosti o živi naravi

V Klosterburgu pri Dunaju te dni poteka tretji evropski seminar filozofije znanosti o živi naravi. Organizira ga EASPLS (European Advanced School in the Philosophy of the Life Sciences. Ugledni predavatelji evropskih in ameriških univerz osvetljujejo vsebine, ki se v miselni sferi nahajajo nekje med nevrobiologijo, filozofijo znanosti, razvojno biologijo in etiko. Povzetki predavanj so na voljo v Programski knjižici 2014. Na voljo so tudi povzetki predavanj seminarja 2012.

2014-07-29

Helsinki - Etična podpora klimatski ekonomiji

Univerza v Helinskih organizira od 11. do 13. novembra letos konferenco z naslovom Ethical underpinnings of climate economics. Prispevki naj bi obravnavali tudi težave, ki jih družba in ekonomija zaznavata, kadar se skuša etika premakniti od skrbi za človekovo dobrobit v smer dobrobiti celotne narave. Povzetke je treba predložiti do 17. avgusta. Več na spletni strani www.euroecolecon.org

2014-07-21

Oslo - konferenca o etiki in naravi

Je etično dobro podskupina naravno dobrega? Ali so naše lastnosti, ki nas delajo dobre, sorodne z lastnostmi, ki drugim živim bitjem služijo pri razvoju v dobro smer? Aristotel na ta vprašanja pritrjuje. Kako pa danes?
Mednarodna konferenca z Rosalind Hursthouse in z zelo omejenim številom udeležencev bo potekala od 4. do 5. septembra v Oslu. Več na spletni strani Univerze v Oslu. Vsekakor nas bodo zanimale vsebine predstavitev in diskusij.

Rim - konferenca Oblike življenja in način življenja

Dipartimento di Filosofia, Sapienza Università di Roma organizira 25. in 26. septembra 2014 mednarodno konferenco z naslovom Forme di vita e modi di vivere. Več na http://dfilosofia.uniroma1.it/filosofia/node/6058

2014-06-28

Prispevki za Meio Ambiente e Sustentabilidade

Revijo Meio Ambiente e Sustentabilidade (Okolje in trajnost), ki je prosto dostopna na spletu, izdaja brazilski Centro Universitário Internacional – UNINTER. Namen revije je komunikacija, širjenje in izmenjava dobrih praks, idej oziroma rezultatov projektov na lokalni, državni ali mednarodni ravni. Uredništvo vabi študente, rziskovalce in profesorje, ki se ukvarjajo z okoljskimi in naravovarstvenimi vsebinami, k oddaji prispevkov za decembersko številko. Prispevki so lahko napisani v portugalskem, španskem ali angleškem jeziku. Več informacij na spletni strani UNINTER.

2014-06-24

Razpotja 2013(14) o NARAVI

Društvo humanistov Goriške je 14. številko revije RAZPOTJA (zima 2013), posvetilo naravi. Deset mladih avtorjev pretresa epistemološke, religiozne, ontološke, politične, pa tudi povsem vsakdanje praktične teme, ki so povezane z naravo, živalmi in človekom oziroma odnosi med njimi. Številka je brezplačno dostopna na spletni strani http://issuu.com/revijarazpotja/docs/razpotja14_issuu

2014-06-23

Pravičnost in naravni viri za prihodnje generacije

Z uporabo naravnih virov sedanji ljudje vplivamo na okoliščine, v katerih bodo živeli prihodnji ljudje. To je pomembno vprašanje medgeneracijske in globalne pravičnosti. Kaj dogujemo zanamcem? Do katere mere se moramo ozirati nanje? Kolikšna je odgovornost razvitih dežel, ki povzročajo sedanjo krizo, predvsem kolikšna je t odgovornost do nerazvitih, do njihove prihodnosti?
Revija Moral Philosophy & Politics, ki je letos začela s svojim poslanstvom, vabi k predložitvi prispevkov za naslednjo številko do 15. septembra 2014.

2014-06-18

Etika z napako na Bledu

Ima pa Blejski filmski festival drobno napako. Filmi, ki govorijo o etiki okolja in skrbi za vodo, sploh tisti iz revnih dežel in o preprostih ljudeh, se težko vzporedijo z glamurjem in prestižem, ki ga na zunaj kaže  festival. http://naravovarstvo.blogspot.com/2014/06/bled-film-festival.html

2014-06-02

Oxford - Religije in pravice živali

Center za živalsko etiko iz Oxforda v drugi polovici julija 2014 organizira večnevno mednarodno in medversko poletno delavnico na temo "religije in zaščita živali." Program je zdaj že dostopen na spletni strani Centra. Prijave so možne še do 6. junija. http://www.oxfordanimalethics.com.

Green future Utrecht - septembra

Zaključna konference mrežnega raziskovalnega programa ‘Rights to a Green Future’ bo med 28. in 31. oktobrom v Utrechtu na Nizozemskem. Teme konference bodo medgeneracijske človekove pravice, zagovorništvo prihodnjih generacij, tveganja in pravice, pot do vzdržnostne prihodnosti in vzdržni razvoj v tretjem svetu. Prijaviti se je mogoče do 15. septembra. Kotizacija je 250€. Več na http://www.greenrights.nl/.

Delavnica klimatske spremembe Graz/Gradec

Inštitut za filozofijo Univerze v Gradcu /Graz/ organizira med 8. in 12. septembrom delavnico na temo klimatskih sprememb in možnih posledic. Delavnica je namenjena podiplomskim študentom, vodita pa jo Lukas Meyer in Dirk Brantl. Nagovorili vas bodo: Stephen Gardiner (Seattle), David Heyd (Jeruzalem), Andrew Williams (Barcelona) and Rahul Kumar (Toronto), Dominic Roser (Oxford), Klaus Steigleder (Bochum), Richard Sturn (Graz), Harald Stelzer (Potsdam) in Lukas Meyer (Graz). Za aktivno udeležbo s pripevkom je treba poslati CV in do 500 besed izvlečka na dk.climate-change@uni-graz.at. Stroške bivanja pokriva organizator. Rok za prijavo je 30. junij 2014.
http://philevents.org/event/show/14645
http://dk-climate-change.uni-graz.at/en/

2014-05-22

ISEE in antropocen

ISEE je največja in najmočnejša svetovna profesionalna organizacija s področja naravovarstvene in okoljske etike, ki združuje pretežno ameriške filozofe in etike. Danes so na svojih spletnih straneh objavili program letne konference in nekaj celotnih prispevkov na osrednjo temo Okoljska filozofija v dobi antropocena (Environmental Philosophy and the Anthropocene Epoch). Antropocen se v svetu uveljavlja kot ime nove "geološke" dobe.

http://enviroethics.org/isee-2014-conference-program/

2014-05-21

Filozofi v IPCC

Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC, Mednarodni svet za klimatske spremembe) je znanstveni svet, ki deluje v okviru Združenih narodov na področju klimatskih sprememb. Strokovno delo poteka v treh delovnih skupinah, ki izdajajo poročila o stanju. III delovna skupina se ukvarja z blažitvijo posledic klimatskih sprememb. Na pomembnem temeljnem področju družbenih, etičnih in gospodarskih konceptov in metod v ožji skupini avtorjev sodelujeta tudi dva filozofa - etika: profesor moralne filozofije z Oxforda John Broome, in Lukas Meyer, profesor moralne filozofije in politike iz avstrijskega Gradca.
www.ipcc.ch

2014-05-19

Maribor - konferenca filozofija duha & izobraževanje

Mednarodna znanstvena konferenca o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju bo poteakal v Mariboru od 26. do 28. maja 2014. Podrobnosti letošnje konference sicer ne obravnavajo žive narave v praksi izobraževanja, vendar je iz nekaterih povezav mogoče sklepati (Gamtamokslinis ugdymas - Natural Science Education) mogoče sklepati, da se bo kakšna od tem v prihodnje nanašala tudi na vsebine, ki jih sledimo na portalu noemis.

Naravni zakoni, Božji zakoni (konferenca v VB)

Univerza Trinity v Leedsu v Veliki Birtaniji organizira konferenco z naslovom Naravni zakoni, Božji zakoni? (Laws of Nature, Laws of God?), ki bo potekala od 4. do 6. septembra letos. S prispevki se lahko javite do 18. julija, za udeležbo pa do konca julija. Več pričakujemo v kratkem na njihovi spletni strani www.srforum.org.

Relations. Beyond Anthropocentrism - poziv

Uredništvo revije Relations. Beyond Anthropocentrism, ki ga izdajajo v bližnjem Milanu poziva pisce k oddaji prispevkov v posebni številki za leto 2015, in sicer na temo trpljenja prostoživečih živali in upravičenosti posredovanja človeka v naravi (Wild animal suffering and intervention in nature). Več informacij v kratkem na njihovi spletni strani. Rok za oddajo bo predvidoma 17. julij 2014. http://dnevnik-noemis.blogspot.com/2013/12/italija-nova-revija-relations.html

Filozofija in živi svet (Šanghaj)

Šanghajska Akademija družbenih znanosti (Shanghai Academy of Social Sciences) organizira decembra 2014 mednarodno konferenco z naslovom Filozofija in živi svet (Philosophy and Life World). Posebej so dobrodošli prispevki, ki obravnavajo primerjavo doumevanja teh vsebin med zahodno in kitajsko kulturo oz kulturami. Rok za prispevke je 31. oktober. Več na http://www.crvp.org/conf/2014/sass.htm.

Pravice živali (Manchester, september)

O napovedi konference v Manchestru septembra letos smo že poročali. Zdaj je znano, da bo ena od panelnih razprav tekla tudi na temo etike živali. Interesenti se s prispevki lahko javijo do 14. junija. Vse informacije (tudi o drugih filozofskih in družbeno aktualnih temah konference) so dostopne na www.mancept.com.

2014-05-06

EU Finančni mehanizem LIFE+

V sredo, 30. aprila 2014 je bila v Uradnem listu EU objavljena uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). V okviru tega finančnega mehanizma je bilo doslej v Evropi podprto največje število projektov s področja okolja in naravovarstva. Za področje našega društvenega programa NOEMIS je posebej zanimivo področje, ki se imenuje podpora komunikacijam, vodenju in razširjanju informacij. Društvo kot NVO in nekateri člani imamo s pripravami in uspešnimi izvedbami LIFE projektov kar precej izkušnenj in smo v prihodnjem obdobju pripravljeni aktivno sodelovati pri snovanju in izvedbi projektov. Poziv k predložitvi projektnih predlogov je bil načrtovan za poletni čas, oddaja pa bo verjetno proti koncu leta. Če vas sodelovanje zanima, se oglasite na noemis@jarina.org.

2014-05-04

O hrani v National Geographic

Majska številka slovenske izdaje revije National Geographic prinaša prispevek Jonathana Foleya o hrani, človeštvu in okolju. Avtor za rešitev problemov predlaga 5 korakov: ustaviti krčenje gozdov, povečati hektarski donos, izboljšati rabo virov, nove prehranske navade in manj odpadne hrane. Ob branju prvih treh korakov bomo sicer morda dobili občutek kontradiktornih misli, vendar nam zaključek pojasni ustrezno smer: "Za rešitve bi bila nujna sprememba miselnosti ... Pred nami je odločilni trenutek. Dobro je, da že vemo, kaj moramo storiti; domisliti se moramo le, kako to udejanjiti." Vabljeni k branju.

2014-04-29

Okoljska uporniška gibanja

Journal for the Study of Religion, Nature and Culture vabi pisce, ki se ukvarjajo z družbeno ekologijo, k prispevku v posebno številko, ki bo obravnavala okoljska uporniška gibanja. V Sloveniji se sicer zdi, da neposrednih akcij ni bilo, in tudi sicer vlada na področju radikalnih t.i. zelenih gibanj precejšnje mrtvilo. Vseeno bi veljalo razmisliti o dveh zanimivih dejstvih: [1] da so slovenski strokovnjaki bili v preteklosti - že v času socializma - zelo aktivni pri pisanju s področij družbene ekologije, kar dokazuje seznam na naši spletni strani, in [2] da ima morda slovanski svet nekoliko drugačen, izvorno bolj vzhoden pogled na varovanje narave in okolja, in gre pri "uporništvu" za bolj mehke oblike. Vabljeni!
Rok za izvlečke je 15. maj 2014. Izbrani avtorji bodo imeli rok do konca leta. Več na ISEE.

2014-04-15

Science 11.4.2014 in okolje na Kitajskem

Marcia McNutt, odgovorna urednica eminentne znanstvene revije Science, se je nedavno srečala s Kitajskim premierom Li Kečjangom (李克強). V uvodniku k reviji 11.4.2014 omenja svoje presenečenje nad odprtostjo predsednika. Poleg znanosti sta veliko govorila predvsem o okoljskih vsebinah. Predsednik je govoril o veliki odgovornosti do narave in okolja in "napovedal vojno" onesnaževanju. Navedel je akcije, ki jih je Kitajska že konkretno izvedla. Več na spletni povezavi: http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/11_april_2014?pg=11#pg11
Kdor vsaj malo pozna filozofijo kitajske družbe, iz katere delno izhaja tudi politika do okolja, bo razumel, kako pomembno je medsebojno povezovanje znanosti in družbenih usmeritev v tako številčni državi, in predevsem kako se medsebojna kulturno-civilizacijska izmenjava na globalni ravni kaže kot vse bolj pomembna pri ohranjanju narave.
Celoten pogovor je tu: http://www.sciencemag.org/content/suppl/2014/04/03/science.1253962.DC1 in
http://www.sciencemag.org/content/344/6180/164.full.pdf 

2014-04-10

Povračila za okoljske in ekosistemske usluge

V San Joséju v Kostariki te dni poteka mednarodna konferenca o povračilu okoljskih uslug tropskega gozda. Gre za pobudo za finančni mehanizem, po katerem bi kmetom in lastnikom zemlje v zameno za varovanje narave in vzdržno upravljanje območij velike biodiverzitete in drugih za človeštvopomembnih  naravnih virov pripadalo ustrezno denarno nadomestilo. Konferenco organizira FAO, več informacij pa je na voljo na spletni strani http://www.fao.org/forestry/84884/fr/

2014-04-09

Schelling in antropocen (konec narave)

Nemški filozof Friedrich Schelling je že leta 1804 opozarjal na možnost uničenja narave. Njegova razmišljanja predstavljajo enega od temeljev filozofije narave in okolja zadnjih dveh stoletij. Severnoameriško Schellingovo združenje v sodelovanju z Internationalen Schelling-Gesellschaft iz Freiburga organizira letno konferenco o prihodnosti sveta po uničenju narave. Konferenca bo avgusta v New Yorku, ključni predavatelji pa so kontinentalni evropski filozofi. Več na www.schelling-gesellschaft.de

Pravice prihodnjih generacij (Manchester, september)

Univerza v Manchestru (VB), Center za politično teorijo, med 8. in 10. septembrom 2014 organizira konferenco z naslovom Pravice prihodnjih generacij (Justice for Future Generations), v kateri bodo obravnavali tudi probleme okoljske politike. Do 15. junija poleg drugih vsebin pričakujejo predloge prispevkov, ki na področju medgeneracijske etike obravnavajo klimatske spremembe, izčrpavanje naravnih virov in vzdržnostni razvoj. Več na spletni strani MANCEPT.

Filozofija po naravi (Utrecht, september)

Največja letna konferenca filozofov v Evropi, ki jo koordinira The Society for European Philosophy, bo letos potekala v Utrechtu od 3. od 5. septembra. Vodilna tema je Filozofija po naravi (Philosophy After Nature). K osvetlitvi področja z različnih zornih kotov so posebej vabljeni tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področji kritike, naravoslovja, ekologije, tehnologije in subjektivnosti. Predloge prispevkov za aktivno udeležbo sprejemajo do sredine maja. Več na strani philosophyafternature.org.

Fenomenologija in okolje

Univerza Severne Floride (University of North Florida, U.S.A.) poziva strokovnjake k pripravi interdisciplinarnega zbornika za naslovom Fenomenologija in okolje (Phenomenology and the Environment). Fenomenologija je pri tem mišljena v zelo širokem pomenu besede, saj bi snovalci radi razširili vpliv fenomenologije na bolj interdisciplinarno raven. Štiri vodilne teme zbornika so metafizika, znanost in tehnologija, etika in politika, in estetika. Rok za oddajo predlogov v obsegu do 1000 strani je 2. junij 2014.
Več na spletni strani Bryana Bannona.

ECPR - akademske delavnice o svetovni politiki v Salamanki

Evropski konzorcij za politične raziskave organizira v naslednjih šestih dneh 42. delovno srečanje, na katerem bodo z akademskega stališča obravnavali aktualne zadeve svetovne politike. Tri dalevnice od skupaj 24-tih so posvečene temam s področja naravovarstva in okolja, in sicer 05, z naslovom Etika in ekonomija klimatskih sprememb (Climate Ethics and Climate Economics), 20 pod naslovom Deleži naravnih virov v času klimatskih sprememb: upravljanje pravic, kulture in virov (Sharing Natural Resources in Times of Climate Change: Justice, Culture and Natural Resource Governance) in 21 Vzdržno upravljanje podeželja: priložnosti, izzivi in nasprotja (Sustainable Governance of Rural Areas: Chances, Challenges and Conflict). Nekaj gradiv je že dostopnih na spletni strani ECPR.

2014-04-05

Poletna šola Degrowth, Barcelona

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - ICTA iz Barcelone med 4. in 21. julijem 2014 organizira poletno šolo z naslovom Nazadovanje razvoja (Degrowth). Nazadovanje razvoja je ena od pomembnejših vsebin, ki se jih naravovarstvo in okoljevasrstvo loteva v zadnjih letih. Na teoretični ravni to pomeni radikalni obrat miselnosti Zahodne civilizacije, na praktični pa gre za iskanje ustrezne poti, po kateri bi se ta družba iztrgala iz vklenjenosti v imperativ kopičenja kapitala.
Šola bo za izbrano število slušateljev iz sedmih univerz potekala v okviru EU progama Erasmus, organizator pa možnost udeležbe odpirajo tudi omejenemu številu zainteresiranih strokovnjakov. Rok za prijavo je 30. april 2014. Več informacij na straneh ICTA in Research&Degrowth.

2014-04-04

Okolje in konferenca ameriških filozofov

ISEE – International Society for Environmental Ethics vabi na dve konferenčni seji, ki bosta potekali v okviru večdnevne vsakoletne konference Ameriškega združenja filozofov v San Diegu, ZDA, od 16. do 20. aprila letos. Teoretične razprave o morali, metafiziki, ekološkem sebstvu, epistemologiji klimatskih sprememb in podobne teme bodo obravnavali 17.4. O pošteni trgovini bo tekla beseda 19.4.
Kjub temu, da se bo konference iz Evrope verjetno udeležilo malo filozofov, je zanimivo opozoriti, da osrednje filozofsko združenje namenja precejšnjo pozornost vsebinam varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Na spletni strani so že objavljeni nekateri prispevki oziroma njihovi izvlečki.

2014-03-31

Vabilo kanadske revije The Trumpeter

Revija The Trumpeter, ki jo izdaja univerza Athabasca iz osrednje Kanade, je začela izhajati 1984. Njeno osnovno poslanstvo je vezano na vsebine globoke ekologije. Sodi med najstarejše periodične publikacije, ki se ukvarjajo s kakšnim od področij okoljske filozofije. Trideseta obletnica je priložnost za pogled nazaj - kaj se je godilo na področju globoke ekologije, za razmislek o sedanjem stanju - kje smo, in za pogled v prihodnost - kam (naj) se globoka ekologija usmerja.
Uredništvo vabi strokovno javnost z vsega sveta k objavi prispevkov v številki, s katero bodo označili 30 let izdajanja. Naslov jubilejne številke je Kaj se dogaja globoki ekologiji? Preteklost, sedanjost in prihodnost.
(Whatever Happened to Deep Ecology? Past, Present, and Future). Rok za oddajo prispevkov je 31. avgust 2014.
Podrobnosti na spletni strani The Trumpeter.

2014-03-16

Lisbona: Čemu moramo varovati biodiverziteto, seminar 3. april 2014

Sociedade de Ética Ambiental iz Lisbone organizira 3. aprila 2014 celodnevni seminar z naslovom Čemu moramo varovati biodiverziteto - Analiza etike naravovarstva. Seminar bo potekal v portugalščini, vendar urnik kaže, da bo razprava tekla o globalnih vsebinah.
Ob tem se moramo predvsem zavedati, da Amazonski pragozd, kot eno največjih naravovarstveno in etično spornih območij z dokaj nejasno politiko do narave in tamkajšnjih domorodnih ljudstev, leži v danes portugalsko govoreči Braziliji.


http://seambiental.org/

2014-03-15

Univerza Newcastle - konferenca marca 2015

Univerza Newcastle iz Velike Britanije napoveduje mednarodno konferenco z naslovom Landscape, Wilderness and the Wild - Krajina, neokrnjena narava in divjina, ki bo potekala na njihovi fakulteti za arhitekturo, krajino in prostorsko načrtovanje med 26. in 29. marcem 2015. Nečrtujejo obravnavati naslednje vsebine:
- Neokrnjena narava v mestih
- Renaturacije ali kulturna krajina
- Podobe krajine v prihodnosti
- Neokrnjena narava kot stanje domišljije
- Reciklirana in restavrirana krajina
- Konec okoljevarstva?
Povzetke prispevkov sprejemajo do 1. junija 2014

Več na http://www.ncl.ac.uk/apl/

2014-03-13

Seminar Zelene Cerkve v Švici

Ekumenski inštitut Bossey v Švici, ki je del Univerze v Ženevi, s sodelujočimi organizacijami vabi na seminar z naslovom Zelene Cerkve: ekologija, teologija in pravičnost v praksi, ki bo potekal v mednarodnem središču Zveze svetovnih Cerkva v Bosseyu od 23. do 27. junija 2014.
Seminar bo skušal zbrati in pretresti različne pristope in pobude za tesnejše povezovanje področij ekologije, teologije in prava, kar naj bi spodbudilo različne cerkvene ustanove k razvoju etičnega pristopa oziroma izboljšanju določenih praks, ki jih na osnovi svojih tradicij v odnosu do narave že izvajajo. Seminar bo obravnaval tudi sedanje stanje ekoteološke misli v svetu, s posebnim poudarkom na potrebi po razvoju procesa vzajemne kritike med ekologijo in teologijo, s čemer bi prispevali skupnim ciljem prihodnosti sveta.


Rok za prijavo je 31. marec. Več informacij in prijavnica na spletni strani Inštituta
Green Churches: Ecology, Theology and Justice in Practice

2014-03-11

Vrhunske avtoritete v podporo naravi

Ameriški mislec Donald Brown, ki se v svojem pisanju osredotoča predvsem na klimatske spremembe, je v spletnem dnevniku opozoril na izjemen pomen za razvoj in uveljavljanje okoljske etične misli, ki ga imajo lahko ustanove, ki v svetu predstavljajo avtoritete. Ameriška Akademija znanosti (US National Academy of Sciences) in Britansko kraljevo znanstveno združenje (Royal Society of Sciences), kjer se združuje cvet znanja angleškogovorečih strokovnjakov, sta namreč izdali poročilo Klimatske spremembe - Dejstva in vzroki (Climate Change - Evidence & Causes). V poročilu sicer beseda etika ni konkretno uporabljena, se pa vsebina ves čas vrti okrog odgovornosti človeka za nastale razmere. Brown poudarja prav to, da za etiko ni vedno najbolj pomembno izrecno govoriti o njej.
Ustanove, ki jim družba priznava javno avtoriteto, bi se mroale še bolj, predvsem pa bolj globoko odzivati na stanje odnosa med človekom in naravo.

2014-03-03

Dan neokrnjene narave

Generalna skupščina Združenih narodov je na 68. seji, 20. decembra 2013, določila 3. marec za dan neokrnjene narave.* Na ta dan je bila leta 1963 sprejeta konvencija CITES - Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sporazum je znan tudi kot Washingtonska konvencija. Veljati je začel leta 1975.


Upajmo, da bodo počasi vsi dnevi v letu šteti kot dnevi za naravo in v njej bivajočega človeka.

* možni so tudi drugi prevodi, na primer "dan divje narave," ali "dan prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst." Uporabili smo najbolj smiseln in najširši možni pomen, ki ga angleška različica predstavlja, in ki je hkrati kratek in jasno razumljiv govorcu ali govorki slovenskega jezika.

2014-01-30

Poziv Les Ateliers de l’éthique

Živalska etika je veja moralne filozofije, ki proučuje moralno odgovornost človeka do posameznih osebkov drugih živalskih vrst. Ideje o vključitvi nekaterih živalskih vrst v moralno in pravno obravnavo porajajo pomembna vprašanja moralnih kriterijev in norm.
Kanadska dvojezična revija Les Ateliers de l’éthique/ The Ethics Forum, ki je v celoti dostopna na spletu, poziva pisce, ki se ukvarjajo s to tematiko, k predlogom člankov za naslednjo tematsko številko, v kateri bo bodo obravnavane vsebine s področja živalske etike. Rok za izvlečke je 15. marec. Uredništvo bo pisce povabilo k oddaji celotnega gradiva v roku enega meseca. Končni rok za oddajo je 15. junij 2014. Več informacij na spletni strani Centra za raziskave v etiki Univerze v Montrealu.


2014-01-24

Vatikan pripravlja okrožnico o naravi in okolju

Direktor Vatikanskega Tiskovnega urada, pater Federico Lombardi, DJ, je v petek potrdil, da je papež Frančišek začel pripravljati okvir besedila o skrbi za naravo in okolje, ki bi lahko bila objavljena kot papeška okrožnica. Pater Lombardi je povedal, da je projekt na začetni stopnji in trenutno še ni mogoče napovedati časa morebitne objave. (http://www.news.va 2014-01-24).

Poziv h konceptualnim razpravam o klimatskih spremembah

Mednarodna revija Philosophy and Public Policy Quarterly poziva pisce k razpravi o konceptualnih vprašanjih pogajanj o klimatskih spremembah, ki so jih obravnavali na konferenci članic Združenih narodov o klimatskih spremembah v Varšavi, novembra 2013 (COP 19).
Zaključki konference spodbujajo mnoga filozofska in etična vprašanja, na primer o enakopravnosti in pravičnosti trgovanja z emisijami ali o dolžnostih in pravicah bogatih in revnih držav. Razprave in odgovori na konceptualna vprašanja, ki temeljijo na sedanjem stanju in usmeritvah bodo predvsem pomembne za etično kar je le mogoče usklajeno prihodnost.
Rok za prijavo je kratek, 31. januar 2014.

2014-01-04

Osrediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo

Revija Zvon, najstarejša slovenska revija za kulturo in družbo, je v zadnji številki leta 2013 na strani 22 objavila prispevek z naslovom Orediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo. Avtor v prvem delu analizira stanje naravovarstva v Sloveniji in ugotavlja, da se pojavljajo tri smeri: naravoslovna, filozofsko-etična in upravna. Vsaka uporablja svoje metode in pristope, med seboj pa le redko delujejo skladno. Poduarja, da razsmernost ljudi, ki se ukvarjajo z naravo in njenim varstvom, ne more peljati do cilja, da bi naravo vključno s človekom ustrezno osrediščili in s tem varovali. Rešitev vidi le v celoviteem pristopu.
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2014/3430_ZVON6_2013_ekran.pdf