2014-03-03

Dan neokrnjene narave

Generalna skupščina Združenih narodov je na 68. seji, 20. decembra 2013, določila 3. marec za dan neokrnjene narave.* Na ta dan je bila leta 1963 sprejeta konvencija CITES - Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sporazum je znan tudi kot Washingtonska konvencija. Veljati je začel leta 1975.


Upajmo, da bodo počasi vsi dnevi v letu šteti kot dnevi za naravo in v njej bivajočega človeka.

* možni so tudi drugi prevodi, na primer "dan divje narave," ali "dan prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst." Uporabili smo najbolj smiseln in najširši možni pomen, ki ga angleška različica predstavlja, in ki je hkrati kratek in jasno razumljiv govorcu ali govorki slovenskega jezika.