2014-03-13

Seminar Zelene Cerkve v Švici

Ekumenski inštitut Bossey v Švici, ki je del Univerze v Ženevi, s sodelujočimi organizacijami vabi na seminar z naslovom Zelene Cerkve: ekologija, teologija in pravičnost v praksi, ki bo potekal v mednarodnem središču Zveze svetovnih Cerkva v Bosseyu od 23. do 27. junija 2014.
Seminar bo skušal zbrati in pretresti različne pristope in pobude za tesnejše povezovanje področij ekologije, teologije in prava, kar naj bi spodbudilo različne cerkvene ustanove k razvoju etičnega pristopa oziroma izboljšanju določenih praks, ki jih na osnovi svojih tradicij v odnosu do narave že izvajajo. Seminar bo obravnaval tudi sedanje stanje ekoteološke misli v svetu, s posebnim poudarkom na potrebi po razvoju procesa vzajemne kritike med ekologijo in teologijo, s čemer bi prispevali skupnim ciljem prihodnosti sveta.


Rok za prijavo je 31. marec. Več informacij in prijavnica na spletni strani Inštituta
Green Churches: Ecology, Theology and Justice in Practice