2017-06-23

Varuh pravic narave na Ministrstvu za okolje

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pristojni organ aprila prejel pobudo sedmih velikih nevladnih organizacij, ki predlagajo ustanovitev smostojnega instituta varuha okolja in narave. Podoben način nadzora poznamo tudi v nekaterih drugih državah. Pobudniki v osnovi sicer niso naravovarstvene ustanove ali društva, se pa z naravo ukvarjajo, oziroma jim služi vsaj deloma kot osnova za njihove gospodarske dejavnosti. Nekatere druge organizacije so ob tem sicer tudi javno izražale pomisleke.

Ministrstvo je pobudo sicer zavrnilo, in ta zavrnitev ze zdi kar utemeljena. Namreč, v Zakonu o ohranjanju narave dejansko obstaja več možnosti javne kontrole dela pristojnih organov. In ti so premalo izkoriščeni.

Zanimiva pa je utemeljitev ministrstva, v kateri so uporabili kar nekaj etičnih izrazov. Čeprav je jasno, da naravovarstvenikom narava poredstavlja vrednoto, to v dokumentih doslej ni bilo prav pogosto zaslediti. Zato dikcija pozitivno preseneča kljub nekaj zmede in nejasnosti, kdaj npr. govorimo o vrednoti kot splošni etični vrednoti, kdaj pa o "naravni vrednoti" kot pravni kategoriji iz ZON. Iz odgovora tako vseeno ni jasno, ali moramo državljani spoštovati tisto naravo, ki se zdi nam vredna, ali ono, ki jo je na osnovi ZON določilo/izbralo uradno naravovarstvo. Ali pa celo ono, za katero - kot navajajo - "čutimo njene potrebe", da bi imela lahko intrinzično vrednost.

Več o pobudi na spletni strani PZS.
Odgovor ministrstva z noemis etičnimi poudarki.


2017-06-17

O stripu, medvedih in etiki živali

Konec maja je bil v knjigarni Azil v Ljubljani potekalo zanimivo soočenje med stripom Sin očeta medveda francoskega avtorja Nicolasa Presla in vsebino knjige Tomaža Grušovnika Etika živali: o čezvrstni gostoljubnosti. Oboje je izšlo letos in je že v prodaji.
Organizator je večer posnel in je na voljo na kanalu YouTube. Vabljeni k ogledu!

2017-06-14

Simpozij Človek in narava na Univerzi Poitiers

Univerza Poitiers vabi na simpozijz naslovom Človek in narava: politika, kritika in estetika nemškega romanticizma (L'homme et la nature. Politique, critique et esthétique dans le romantisme allemand), ki bo na njihovem oddelku za filozofijo od 18. do 20. oktobra 2017. Tematski sklopi so določeni v naslovu simpozija. Izvečke z do 2000 znaki je treba poslati do 17. julija. Več na njihovi spletni strani.

2017-06-13

EurSAFE 2018 na Dunaju

Univerza za veterinarsko medicino na Dunaju vabi na  14 kongres Evropskega združenja za etiko v kmetijstvu in prehrani (European Society for Agricultural and Food Ethics), ki bo potekala od 13. do 16. junija 2018 na Dunaju. Vodilna tema bo prehranjevalska veriga oziroma pot hrane ter človekov potrošniški odnos do hrane. Dobrodošli so tudi prispevki s s splošnih področij etike prehrane, gojenja rastlin in živali in podobno. Rok za oddajo izvlečkov za aktivno udeležbo je 11. september 2017. Več na spletni povezavi: http://www.vetmeduni.ac.at/eursafe2018/

2017-06-12

Dobro, lepo, zeleno - poziv k prispevkom

Ameriško društvo za estetiko bo posebno številko revije The Journal of Aesthetics and Art Criticism  namenila razpravam o dobrem, lepem in zelenem (The Good, the Beautiful, the Green: Environmentalism and Aesthetics). Prispevke pričakujejo do konca leta 2017. Podrobnosti na spletu.

2017-06-03

500 letnica Lutra in okolje

Protestantske cerkve letos obhajajo 500-letni jubilej objave znamenitih reformnih tez Martina Lutra, s katerimi je takrat želel preusmeriti nepravično bogatenje zahodnih cerkvenih vrhov. Poleg slovesnosti je to priložnosti za pogled nazaj in naprej. Večina protestantskih cerkvenih organizacij se dejavno vključuje v okoljska in naravovarstvena prizadevanja.
Organizacija GLOBALETHICS je 21. maja pripravila srečanje protestantskih etikov v Ženevi, na katerem so obravnavali tudi vsebine, povezane z naravo in okoljem. Obenem so objavili spletno zbirko oziroma kazalo člankov, kjer so zbrali povezave na tovrstno strokovno gradivo preteklih nekaj let. Okoljske vsebine obravnavajo različne vidike, od zgodovinskih, teoloških in teoretičnih do povsem praktičnih in vizionarskih.

2017-06-02

Poziv za članke Between the Species

Revija Between the Species pretežno obravnava vsebine s področja filozofskega utemeljevanja vegetarianstva. Naslednjo številko bodo posvetili spominu Toma Regana, ki glede na delovanje lahko vsebuje tudi širše teme s področja etike okolja in okoljskih politik. Rok za oddajo prispevkov je 1. julij 2017. Več na spletnis trani BTS.

2017-06-01

Relations - poziv za prispevke

Kolegi iz Milana sporočajo, da bo prihodnja tematska številka revije Relations: Beyond Anthropocentrism obravnavala energetsko etiko. Članki naj bi obravavali stanje in potrošnjo energije po različnih delih sveta, odnos med tehmološkimi globlje etičnimi rešitvami, politične razmere in podobno. Rok za oddajo predlogov prispevkov v obliki povzetkov je konec junija. Več na spletni strani RELATIONS.