2017-06-03

500 letnica Lutra in okolje

Protestantske cerkve letos obhajajo 500-letni jubilej objave znamenitih reformnih tez Martina Lutra, s katerimi je takrat želel preusmeriti nepravično bogatenje zahodnih cerkvenih vrhov. Poleg slovesnosti je to priložnosti za pogled nazaj in naprej. Večina protestantskih cerkvenih organizacij se dejavno vključuje v okoljska in naravovarstvena prizadevanja.
Organizacija GLOBALETHICS je 21. maja pripravila srečanje protestantskih etikov v Ženevi, na katerem so obravnavali tudi vsebine, povezane z naravo in okoljem. Obenem so objavili spletno zbirko oziroma kazalo člankov, kjer so zbrali povezave na tovrstno strokovno gradivo preteklih nekaj let. Okoljske vsebine obravnavajo različne vidike, od zgodovinskih, teoloških in teoretičnih do povsem praktičnih in vizionarskih.