2013-07-27

Boštjan Anko (1939 - 2013)

Na spletni strani www.naravnadediscina.org so ob njegovi smrti takole zapisali:

Sredi poletja nas je pretresla vest, da je umrl prof. dr. Boštjan Anko, ustanovitelj in član našega društva.
Bil je gozdar, naravovarstvenik, profesor, pobudnik podiplomskega študija Varstvo naravne dediščine, pisec mnogih člankov, neumoren predavatelj in velik človek.
r.i.p.

Iluzija ločenosti

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in ZRS Univerze na Primorskem sta z letnico 2012 izdali zbornik Iluzija ločenosti, ekološka etika medsebojne soodvisnosti. Besedila več avtorjev sta brala in uredila Nadja Furlan Štante in Lenart Škof.


Prvi del:  OKOLJSKA FILOZOFIJA MED TRADICIJO IN PRIHODNOSTJO (Tomaž Grušovnik, Matej T. Vatovec, Helena Motoh )Drugi del: FILOZOFIJA IN ETIKA ŽIVALI (Sara Štuva, Rok Svetlič, Robert Simonič)Tretji del: OKOLJE, RELIGIJA IN ANTROPOLOGIJA  (Nadia Furlan Štante, Lenart Škof, Irena Rožman)Četrti del: IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZA OKOLJSKE VREDNOTE  (Barica Marentič - Požarnik, Darja Silan, Mojca Furlan,  Anton Mlinar, Gregor Kovačič in Valentina Brečko Grubar)

Peti del: UMETNOST IN REPREZENTACIJ E NARAVE IN KULTURE (Barbara Zorman, Polona Tratnik)