2013-07-27

Iluzija ločenosti

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in ZRS Univerze na Primorskem sta z letnico 2012 izdali zbornik Iluzija ločenosti, ekološka etika medsebojne soodvisnosti. Besedila več avtorjev sta brala in uredila Nadja Furlan Štante in Lenart Škof.


Prvi del:  OKOLJSKA FILOZOFIJA MED TRADICIJO IN PRIHODNOSTJO (Tomaž Grušovnik, Matej T. Vatovec, Helena Motoh )Drugi del: FILOZOFIJA IN ETIKA ŽIVALI (Sara Štuva, Rok Svetlič, Robert Simonič)Tretji del: OKOLJE, RELIGIJA IN ANTROPOLOGIJA  (Nadia Furlan Štante, Lenart Škof, Irena Rožman)Četrti del: IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZA OKOLJSKE VREDNOTE  (Barica Marentič - Požarnik, Darja Silan, Mojca Furlan,  Anton Mlinar, Gregor Kovačič in Valentina Brečko Grubar)

Peti del: UMETNOST IN REPREZENTACIJ E NARAVE IN KULTURE (Barbara Zorman, Polona Tratnik)