2015-10-18

Revija Monist 2017 - o naravnih zakonih

Priznana filozofska revija The Monist je objavila temo julijske številke za leto 2017, ki bo prinesla najnovejša razmišljanja o naravnih zakonih, predvsem v luči Kantove filozofije. Rok za prispevke je julij 2016. Več na spletni strani MONIST

Budimpešta - Dehumanizacija

Srednjeevropska univerza v Budimpešti organizira med 6. in 9. aprilom 2016 konferenco z naslovom Dehumanization: New approaches to understanding the politics of human nature. Med načrtovanimi vsebinami najdemo tudi filozofijo znanosti, zlasti biologije, aplikativno in normativno etiko, estetiko ipd., v kar je mogoče umestiti vsebine odnosa človeka do narave. Več je na voljo TU, čisto spodaj.

Filozofske ekologije v Chicagu

DePaul Univerza v Chicagu organizira 12. in 13. februarja 2016 konferenco z naslovom Philosophical Ecologies, Considerations of the Animal, the Vegetal, and the Environmental. Osrednja tema je fenomen rastlinskega, živalskega in človeškega življenja, možne pa so tudi sorodne vsebine. Rok za oddajo prispevkov je 1. december. Več na CFP 2016 Conference.

Leeds - človekova živalska narava

Univeza v Leedsu v Veliki Britaniji organizira prihodnje leto julija simpozij Persons as Animals. Tema, ki je na meji med biologijo in filozofijo lastnosti človeka, išče vsebine, kjer se podobni vzorci človekovega obnašanja pojavljajo tudi pri sorodnih živalih, oziroma obratno, kjer smo ljudje v bistvu podedovali lastnosti, ki se že pojavljajo v svetu drugih živali. Predvsem gre seveda za percepcijo sveta, razvoj uma in podobno.
Rok za povzetke je 6. november, več informacij pa na spletu Filozofske fakultete omenjene britanske univerze.

2015-10-02

Agenda 2030 Združenih narodov

Vrh Združenih narodov potrdil Agendo 2030, dokument s smernicami za vzdržni razvoj človeštva v naslednjih 15-tih letih. Voditelji držav, zbrani na zasedanju 25. septembra, so bili soglasni glede vseh 17-tih ciljev in 169-tih podciljev. Nobenega dvoma ni, da gre za dokument, ki korenini v etiki odnosa človeka do narave in etiki medčloveških odnosov. Je pa zanimivo, da je beseda etika omenjena le enkrat.