2015-10-02

Agenda 2030 Združenih narodov

Vrh Združenih narodov potrdil Agendo 2030, dokument s smernicami za vzdržni razvoj človeštva v naslednjih 15-tih letih. Voditelji držav, zbrani na zasedanju 25. septembra, so bili soglasni glede vseh 17-tih ciljev in 169-tih podciljev. Nobenega dvoma ni, da gre za dokument, ki korenini v etiki odnosa človeka do narave in etiki medčloveških odnosov. Je pa zanimivo, da je beseda etika omenjena le enkrat.