2014-01-30

Poziv Les Ateliers de l’éthique

Živalska etika je veja moralne filozofije, ki proučuje moralno odgovornost človeka do posameznih osebkov drugih živalskih vrst. Ideje o vključitvi nekaterih živalskih vrst v moralno in pravno obravnavo porajajo pomembna vprašanja moralnih kriterijev in norm.
Kanadska dvojezična revija Les Ateliers de l’éthique/ The Ethics Forum, ki je v celoti dostopna na spletu, poziva pisce, ki se ukvarjajo s to tematiko, k predlogom člankov za naslednjo tematsko številko, v kateri bo bodo obravnavane vsebine s področja živalske etike. Rok za izvlečke je 15. marec. Uredništvo bo pisce povabilo k oddaji celotnega gradiva v roku enega meseca. Končni rok za oddajo je 15. junij 2014. Več informacij na spletni strani Centra za raziskave v etiki Univerze v Montrealu.