2014-01-24

Poziv h konceptualnim razpravam o klimatskih spremembah

Mednarodna revija Philosophy and Public Policy Quarterly poziva pisce k razpravi o konceptualnih vprašanjih pogajanj o klimatskih spremembah, ki so jih obravnavali na konferenci članic Združenih narodov o klimatskih spremembah v Varšavi, novembra 2013 (COP 19).
Zaključki konference spodbujajo mnoga filozofska in etična vprašanja, na primer o enakopravnosti in pravičnosti trgovanja z emisijami ali o dolžnostih in pravicah bogatih in revnih držav. Razprave in odgovori na konceptualna vprašanja, ki temeljijo na sedanjem stanju in usmeritvah bodo predvsem pomembne za etično kar je le mogoče usklajeno prihodnost.
Rok za prijavo je kratek, 31. januar 2014.