2014-01-04

Osrediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo

Revija Zvon, najstarejša slovenska revija za kulturo in družbo, je v zadnji številki leta 2013 na strani 22 objavila prispevek z naslovom Orediščiti naravo in ozavestiti naravovarstvo. Avtor v prvem delu analizira stanje naravovarstva v Sloveniji in ugotavlja, da se pojavljajo tri smeri: naravoslovna, filozofsko-etična in upravna. Vsaka uporablja svoje metode in pristope, med seboj pa le redko delujejo skladno. Poduarja, da razsmernost ljudi, ki se ukvarjajo z naravo in njenim varstvom, ne more peljati do cilja, da bi naravo vključno s človekom ustrezno osrediščili in s tem varovali. Rešitev vidi le v celoviteem pristopu.
http://www.mohorjeva.org/images/upload/2014/3430_ZVON6_2013_ekran.pdf