2014-12-18

Trajnostno življenje v mestih - Lahti, avgusta 2015

Finski Mednarodni inštitut za uporabno estetiko (International Institute of Applied Aesthetics - IIAA) organizira 11. mednarodno poletno konferenco o okoljski estetiki, ki bo potekal v Lahtiju me 6.8. in 8.8.2015. Naslov konference je "Sustainable City Life. Exploring Aesthetic Values in Urban Settings”
Ker je urbanizacija eden od ključnih trendov sedanjega sveta, z njo pa prihaja tudi do novih problemov, se zdi, da je treba v to smer intenzivno iskati ustrezne rešitve. Kogar zanima aktivna udeležba, se lahko javi z izvlečkom do konca februarja. Več na strani IIAA.