2014-10-28

Bruselj - Življenje in živa bitja ...

v zgodnji moderni filozofiji (17. in 18. st.) organizira Université Libre de Bruxelles. Namen delavnice je
povezovati misli med mladimi filozofi in že izkušenimi profesorji, in sicer misli s področja organiziranosti življenja, povezanosti življenja skozi generacije in individualiziranost organizmov. Življenje se ob obravnavalo kot bios in kot zoe. Rok za predložitev morebitnega predavanja je 15. januar. Več na straneh organizatorja.
http://phi.ulb.ac.be/ ali neposredno v tem dopisu.