2014-10-23

Življenje in umevanje - Madrid 2015

Madrid, 23. - 24. april 2015. Rok za prijavo referata 15. januar. Raziskovalna delavnica se bo osredotočila na povezave med življenjem in umevanjem, predvsem na odredne procese med fiziologijo in znanjem, koncepualna vprašanja življenja, umevanje in prilagajanje, naravne vrste, minimalne pogoje za življenje ali za umevanje, ekološko psihologijo, sistemske teorije, fiziološke osnove spoznavnih sistemov ipd. Ciljna publika so mladi diplomanti vseh stopenj. Več na http://pbcs5.wordpress.com/