2014-10-16

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo - predavanje na Bledu

V četrtek, 30.10. ob 18h v Knjižnici Bled.

Človek se skozi zgodovino civilizacij iz različnih razlogov zaveda odvisnosti od narave. Danes narava večini Evropejcev in Evropejk predstavlja pomembno vrednoto kot vir materialnih in duhovnih dobrin.V sedanjem zapletenem odnosu med družbo in naravo, ki smo ga poimenovali okoljska kriza, vse bolj spoznavamo, da princip vsemogočnosti človeka ni dal učinkovitih rešitev – niti za človeka samega.
Potreba po varovanju se je izrazitje pojavila v desetletjih preloma iz 19. v 20. stoletje. Od 70-tih let preteklega stoletja opažamo, da se naravovarstvo oblikuje v tri splošne usmeritve: naravoslovno, upravno in etično. Naravoslovje skuša dati odgovore na vprašanje kaj varujemo, uprava se ukvarja z vprašanjem kako varujemo, etika nam v najširšem smislu odgovarja zakaj ali čemu varujemo.
Čeprav se vsaka usmeritev, posamezna disciplina in celo posamezniki ukvarjajo z isto naravo, se vse bolj pojavlja vprašanje, če morda uspeh na posameznem področju naravovarstva ne postaja bolj pomemben kot narava sama. Vabljeni.

Vsebine bo predstavil Jurij Dobravec. Pogovarjali se bomo vsi. Gradiva za razpravo so na voljo na
http://noemis.jarina.org/dobravec/, več o predavatelju pa na jurij.dobravec.si.