2014-10-23

Klimatske spremembe - filozofija negotovosti - Sorbona, maja 2015

Pariška Sorbona od 26. do 28. maja 2015 organizira konferenco na temo negotovosti pri klimatskih spremembah in njihov vpliv na odločanje (Uncertainty in Climate Science and its Impact on Decision-making). Pričakujejo strokovnjake s področja filozofije znanosti, raziskav klime, sociologe in politologe ter ekonomiste. Povzetke in izvlečke za aktivno udeležbo sprejemajo do 15. januarja. Več na napovedniku.