2014-04-29

Okoljska uporniška gibanja

Journal for the Study of Religion, Nature and Culture vabi pisce, ki se ukvarjajo z družbeno ekologijo, k prispevku v posebno številko, ki bo obravnavala okoljska uporniška gibanja. V Sloveniji se sicer zdi, da neposrednih akcij ni bilo, in tudi sicer vlada na področju radikalnih t.i. zelenih gibanj precejšnje mrtvilo. Vseeno bi veljalo razmisliti o dveh zanimivih dejstvih: [1] da so slovenski strokovnjaki bili v preteklosti - že v času socializma - zelo aktivni pri pisanju s področij družbene ekologije, kar dokazuje seznam na naši spletni strani, in [2] da ima morda slovanski svet nekoliko drugačen, izvorno bolj vzhoden pogled na varovanje narave in okolja, in gre pri "uporništvu" za bolj mehke oblike. Vabljeni!
Rok za izvlečke je 15. maj 2014. Izbrani avtorji bodo imeli rok do konca leta. Več na ISEE.