2014-04-09

ECPR - akademske delavnice o svetovni politiki v Salamanki

Evropski konzorcij za politične raziskave organizira v naslednjih šestih dneh 42. delovno srečanje, na katerem bodo z akademskega stališča obravnavali aktualne zadeve svetovne politike. Tri dalevnice od skupaj 24-tih so posvečene temam s področja naravovarstva in okolja, in sicer 05, z naslovom Etika in ekonomija klimatskih sprememb (Climate Ethics and Climate Economics), 20 pod naslovom Deleži naravnih virov v času klimatskih sprememb: upravljanje pravic, kulture in virov (Sharing Natural Resources in Times of Climate Change: Justice, Culture and Natural Resource Governance) in 21 Vzdržno upravljanje podeželja: priložnosti, izzivi in nasprotja (Sustainable Governance of Rural Areas: Chances, Challenges and Conflict). Nekaj gradiv je že dostopnih na spletni strani ECPR.