2014-09-20

Science, papež Frančišek in okolje

Zadnja številka revije Science v uredniškem uvodniku daje papeža Frančiška za zgled svetovnim političnim voditeljem tudi na področju naravovarstva in varovanja človekovega okolja. "Voditelji bi morali biti bolj pogumni," povzema Maricia McNutt, in pri tem podčrta ugotovitve papeškee akademije za družbene znanosti (Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), ki se je na temo trajnostnega odnosa med človekom in naravo zbrala maja letos. Prispevki članov akademije, znanstvenikov svetovnega formata, so na voljo na spletu. Zanimivo je, kako mnogi avtorji jasno razmejijo izraza narava in okolje, zavedajoč se lokalne in/ali lokalne specifike odnosa človeka, in iz te razmejitve tudi izhajajo pri obravnavi perečih problemov.