2014-09-08

Global Ethics 2015

Journal of Global Ethics 2015 vabi pisce k oddaji prispevkov za naslednje tri številke, in sicer 11:1 do 1. decembra 2014, 11:2 do 1 aprila 2015, 11:3 pa do 15. julija 2015. Vsebina treh številk bo posvečena 15 letnici objave Razvojnih ciljev ob prelomu tisočletja, ki so bili leta 2000 pripravljeni v okviru Združevnih narodov, njihovemu uresničevanju pa lahko sledimo na platformi Zdržnostnega razvoja. Od avtorjev in avtoric se pričakuje kritični pogled in neposredno opozarjanje na probleme, ki so se ob ciljih preloma tisočletja pojavili na teoretičnih, akcijskih, političnih in raziskovalnih področjih.
Prispevki naj obsegajo do 4000 besed, 100 besed izvlečka in 5 ključnih besed. Podrobnosti bodo v kratkem objavljene na straneh Taylor&Francis. Vzorčni primerek revije je prav tako dostopen na stranih založnika in distributerja T&F.