2014-09-06

Osvoboditev živali - konferenca Rennes

Mednarodna konferenca Osvoboditev živali, že 40 let, se bo odvijala 28 in 29 maja 2015 na Univerzi Rennes 2 v Zgornji Bretaniji (Animal Liberation, Forty Years on” will take place on May 28-29, 2015 at at the University of Rennes 2, France). Napovedana sta dva ključna govorca, Peter Singer in Jean-Yves Goffi. Teme konferenco so: antispecizem, princip enakosti interesov, specizem in druge oblike diskriminacije, marginalizacija razlogov, moralni in pravni status osebe, problemi brezbolečinske usmrtitve, človekove prehranske izbire, nadomeščanje usmrčenih, miselne povezave živalske etike z drugimi naravovarstvanimi in okoljskimi etikami, utilitarizem proti deontologiji in etiki vrlin, pravice živali s perspektive različnih družbenih pojavov npr. liberalizma, Marksizma, anarhizma. Rok za oddajo predlogov prispevkov je 30. oktober 2014.
Več na straneh ISEE.