2014-06-23

Pravičnost in naravni viri za prihodnje generacije

Z uporabo naravnih virov sedanji ljudje vplivamo na okoliščine, v katerih bodo živeli prihodnji ljudje. To je pomembno vprašanje medgeneracijske in globalne pravičnosti. Kaj dogujemo zanamcem? Do katere mere se moramo ozirati nanje? Kolikšna je odgovornost razvitih dežel, ki povzročajo sedanjo krizo, predvsem kolikšna je t odgovornost do nerazvitih, do njihove prihodnosti?
Revija Moral Philosophy & Politics, ki je letos začela s svojim poslanstvom, vabi k predložitvi prispevkov za naslednjo številko do 15. septembra 2014.