2014-06-24

Razpotja 2013(14) o NARAVI

Društvo humanistov Goriške je 14. številko revije RAZPOTJA (zima 2013), posvetilo naravi. Deset mladih avtorjev pretresa epistemološke, religiozne, ontološke, politične, pa tudi povsem vsakdanje praktične teme, ki so povezane z naravo, živalmi in človekom oziroma odnosi med njimi. Številka je brezplačno dostopna na spletni strani http://issuu.com/revijarazpotja/docs/razpotja14_issuu