2014-07-29

Helsinki - Etična podpora klimatski ekonomiji

Univerza v Helinskih organizira od 11. do 13. novembra letos konferenco z naslovom Ethical underpinnings of climate economics. Prispevki naj bi obravnavali tudi težave, ki jih družba in ekonomija zaznavata, kadar se skuša etika premakniti od skrbi za človekovo dobrobit v smer dobrobiti celotne narave. Povzetke je treba predložiti do 17. avgusta. Več na spletni strani www.euroecolecon.org