2014-05-06

EU Finančni mehanizem LIFE+

V sredo, 30. aprila 2014 je bila v Uradnem listu EU objavljena uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). V okviru tega finančnega mehanizma je bilo doslej v Evropi podprto največje število projektov s področja okolja in naravovarstva. Za področje našega društvenega programa NOEMIS je posebej zanimivo področje, ki se imenuje podpora komunikacijam, vodenju in razširjanju informacij. Društvo kot NVO in nekateri člani imamo s pripravami in uspešnimi izvedbami LIFE projektov kar precej izkušnenj in smo v prihodnjem obdobju pripravljeni aktivno sodelovati pri snovanju in izvedbi projektov. Poziv k predložitvi projektnih predlogov je bil načrtovan za poletni čas, oddaja pa bo verjetno proti koncu leta. Če vas sodelovanje zanima, se oglasite na noemis@jarina.org.