2016-10-20

Res novae - št.1

 

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem Inštitutu je izdal prvo številko nove znanstvene revije Res novae z vsebinami, ki so povezane z nedavno papeževo okrožnico Laudato si'.

Simon Malmenvall: Enciklika laudato si': kriza zahodnega individualizma v kontekstu politične antropologije in odprtosti katoliškega družbenega nauka
Andrej Fink: Laudato si' – mednarodnopolitični in pravni vidiki
Jurij Dobravec: Laudato si' na poti v katoliški princip eko-dia-loga na poti v katoliški princip eko-dia-loga
Jan Dominik Bogataj: Eksistencialni ekumenizem v luči kozmologije Okrožnice laudato si'
Mitja Steinbacher: Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj
Žiga Čepar: Nizka rodnost in ekonomska blaginja