2019-11-15

Nova ekološka etika in vrlina ekološke inteligentnosti

Letošnji naravovarstveni dan, ki ga organizira Zavod RS za varstvo narave, je v sredo, 14. novembra potekal v hiši EU v Ljubljani. Pod pomenljivim naslovom "Prihodnost narave in ..." so se zvrstila predavanja o odnosu različnih človekovih dejavnosti do narave v prihodnje: kmetisjtvo, infrastruktira, planinci ipd.
Uvodno vsebinsko predavanje je pripadlo naravovarstveni etiki. Iz kazalnikov uspešnosti naravovarstva preteklih desetletij je bila izpeljana teza o ekološki etiki, ki temelji na Haecklovih bioloških principih ekologije, in zasnovana ideja nove človekove vrline s predlaganim imenom ekološka inteligentnost.
Slike predavanja, ki seveda ne morejo nadomestiti žive predstavitve, so na voljo na povezavi http://noemis.jarina.org/dobravec_nc2019_c_.pdf